Komplet dokumentów należy złożyć w kancelarii NAWA (w godzinach jej urzędowania) lub przesłać pocztą na adres:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40
00-635 Warszawa

Komplet dokumentów składa się z:

  • wypełnionego wniosku
  • dokumentów, które chcesz uwierzytelnić lub poświadczyć apostille
  • potwierdzenia wpłaty

Ważne!

Poświadczenie dokumentów nie odbywa się na poczekaniu.

Kancelaria nie zajmuje się weryfikacją złożonych wniosków. Jeżeli wniosek będzie niekompletny, otrzymasz wezwanie do jego uzupełnienia.

 

W momencie składania dokumentów musisz określić preferowany sposób ich odbioru. Potwierdzone dokumenty możemy wysyłać do ciebie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru albo – jeżeli wybierzesz opcję odbioru osobistego lub przez osobę upoważnioną – wyślemy do ciebie mailem informacje o terminie, w którym możesz się po nie zgłosić. Jeżeli nie odbierzesz dokumentów we wskazanym terminie – odeślemy je pocztą na adres, który podasz we wniosku.

Udostępnij