Sprawdź na stronie internetowej, czy państwo, do którego wyjeżdżasz, jest stroną Konwencji Haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów.

Jeżeli tak  –  możesz uzyskać poświadczenie dokumentu klauzulą apostille, jeżeli nie – konieczna jest legalizacja.

UWAGA!  Nie poświadczamy klauzulą apostille dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego w Burundi, Kosowie i Chinach (wyjątek stanowią Hongkong i Makau).

Udostępnij