Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zapewnia obsługę administracyjną i finansową Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.


Podstawowymi aktami prawnymi, na których opiera się obecny system są:


Wszelkie niezbędne informacje dostępne są pod adresem http://certyfikatpolski.pl/

 

Udostępnij