Ogłoszenie wyników naboru nr 1/2018 z dnia 01.02.2018 do Programu Lektorzy – Lista imienna

Ogłoszenie wyników naboru nr 2/2018 z dnia 08.02.2018 do Programu stypendialnego dla Polonii – Polonia I 

Ogłoszenie wyników naboru nr 3/2018 z dnia 01.03.2018 – Lista-podmiotow-dofinansowanych_NPZ

Ogłoszenie wyników naboru nr 4/2018 z dnia 05.03.2018 do Programu im. Banacha – Lista imienna

Ogłoszenie wyników naboru nr 6/2018 z dnia 12.03.2018 do Programu im. Łukasiewicza – Lista imienna

Ogłoszenie wyników naboru nr 7/2018 z dnia 13.03.2018 – Lista imienna_ Letnie_kursy_jezyka_polskiego_i_kultury_polskiej

Ogłoszenie wyników naboru nr 11/2018 z dnia 18.05.2018 do Programu PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej – Wyniki-naboru-Program-PROM

Ogłoszenie wyników naboru nr 12/2018 z dnia 13.06.2018 do Programu stypendialnym dla Polonii – Lista imienna oraz Lista-DODATKOWA

Ogłoszenie wyników naboru nr 13/2018 z dnia 09.06.2018 do Programu stypendialnego dla Polonii – Polonia III stopień_Lista imienna

Ogłoszenie wyników naboru nr 9/2018 z dnia 14.05.2018 do Programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe – Lista-podmiotow-dofinansowanych_APM

Ogłoszenie wyników naboru nr 10/2018 z dnia 22.05.2018 do Programu Welcome to Poland – Lista-podmiotow-dofinansowanych_Welcome-to-Poland

Ogłoszenie wyników naboru nr 5/2018 z dnia 07.03.2018 do Programu Polskie Powroty – Polskie-Powroty-lista-beneficjentow

Ogłoszenie wyników naboru nr 8/2018 z dnia 04.04.2018 do Programu im. Bekkera – Bekker-lista-beneficjentow

Ogłoszenie wyników naboru nr 8/2019 z dnia 04.03.2019 do Programu stypendialnego dla Polonii im. Gen. Władysława Andersa – studia II stopnia od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019 – Lista-zakwalifikowanych-do-Programu_imienna

Ogłoszenie wyników naboru nr 15/2018 z dnia 09.10.2018 do Programu im. Iwanowskiej – Iwanowska_Lista-rankingowa

Ogłoszenie wyników naboru nr 1/2019 z dnia 02.01.2019 do Programu Lektorzy –  Wyniki-naboru-2019_2020 

Ogłoszenie wyników naboru nr 14/2019 z dnia 12.03.2019 do Programu Promocja języka polskiego (nabór marzec – kwiecień) – Promocja-jezyka-polskiego_I-nabor 

Ogłoszenie wyników naboru nr 15/2019 z dnia 12.03.2019 do Programu dla studentów polonistyki i studiów polskich POLONISTA – LISTA_RANKINGOWA_POLONISTA 

Ogłoszenie wyników naboru nr 6/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku do Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia - Lista-osob-zakwalifikowanych-do-programu 

Ogłoszenie wyników naboru nr 12/2019 z dnia 6 marca 2019 roku do Programu stypendialnego im. Banacha – Lista-imienna

Ogłoszenie wyników naboru nr 21/2019 z dnia 14 kwietnia 2019 roku. do Programu stypendialnego dla Polonii im. gen Wł. Andersa dla cudzoziemców polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej odbywających w roku akademickim 2018/2019 kurs przygotowawczy do studiów oraz studia na kierunkach medycznych na warunkach finansowych określonych przez Ministra Zdrowia (edycja 2019) - osoby zakwalifikowane do kursu  przygotowawczego do studiów w roku akademickim 2018/2019 lista imienna; lista studentów kierunków medycznych w roku akademickim 2018/2019 lista imienna

Ogłoszenie wyników naboru nr 11/2019 z dnia 6 marca 2019 r. do Programu stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza - studia II stopnia lista imienna 

Ogłoszenie wyników naboru nr 3/2019 do Programu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej - lista podmiotów, którym zostały przyznane środki

Ogłoszenie wyników naboru nr 9/2019 do Programu Katamaran – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia - lista podmiotów, którym zostały przyznane środki finansowe

Ogłoszenie wyników naboru nr 10/2019 o udział w Programie Promocja Zagraniczna - Lista podmiotów, którym zostały przyznane środki finansowe

Ogłoszenie wyników naboru nr 2/2019 do Programu im Ulama - lista stypendystów Programu 2019

Ogłoszenie wyników naboru nr 19/2019 do Programu Welcome to Poland - lista podmiotów, którym zostały przyznane środki finansowe

Ogłoszenie wyników naboru nr 13/2019 do Programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe - lista podmiotów, którym zostały przyznane środki finansowe 

Ogłoszenie wyników naboru nr 4/2019 z dnia 31.01.2019 do Programu Polskie Powroty - lista imienna

Ogłoszenie wyników naboru nr 17/2019 z dnia 19 marca 2019 r. do Programu Poland My First Choice - studia II stopnia - lista imienna

Ogłoszenie wyników naboru nr 16/2019 z dnia 21.03.2019 r. do Programu im. Walczaka - lista imienna

Ogłoszenie wyników naboru nr 1/2019 z dnia 2.01.2019 r. do Programu Lektorzy - lista imienna

 

Udostępnij