Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. księgowości i rozliczeń ze szczególnym uwzględnieniem projektów EFS/POWER w pionie finansowo-księgowym (Nr ref. PFK/3/2018) - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Data przyjmowania zgłoszeń: 26.01.2018 r., data rozstrzygnięcia: 14.02.2018 r.

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie poprawności obsługi finansowej Agencji,
 • prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości w Agencji (ujęcie analityczne i syntetyczne),
 • księgowanie i dekretacja wyciągów, dokumentów księgowych, raportów kasowych, rozliczeń delegacji, zwrotów kosztów podróży, rozliczeń i płatności dotyczących beneficjentów i grantobiorców programów realizowanych przez Agencję,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji sald kont rozrachunkowych wszystkich kontrahentów i beneficjentów programów oraz wyjaśnienie rozbieżności,
 • weryfikacja kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • sporządzanie harmonogramów płatności i raportów wymaganych zasadami realizacji programu POWER,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji sald rachunków bankowych i kasowych,
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz rozliczanie inwentaryzacji,
 • sporządzenie zestawień i raportów wymaganych innymi umowami o dotację (dofinansowanie), których strona jest Agencja,
 • sporządzanie zestawień z wykonania poszczególnych budżetów/programów,
 • współpraca w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego Agencji,
 • ewidencja i rozliczanie delegacji służbowych pracowników Agencji,
 • prowadzeni obrotu gotówkowego Agencji,
 • uzgadnianie zapisów księgowych z ewidencja controllingu, ścisła współpraca w celu bieżącego monitoringu wydatkowania budżetu,
 • wnioskowanie do bezpośrednich przełożonych z propozycją aktualizacji obowiązujących norm prawnych, działań naprawczych i usprawniających funkcjonowanie pionu ( tworzenie procedur),
 • udział w kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • archiwizacja dokumentacji zespołu.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub inny równorzędny (preferowane kierunki: rachunkowość, finanse publiczne, ekonomia);
 • minimum 5 letnie doświadczenie zawodowego w tym min. 3 lat na stanowisku samodzielnego księgowego; doświadczenie w sektorze publicznym będzie dodatkowym atutem,
 • bardzo dobrej znajomości przepisów ustawy o rachunkowości; ustawy o finansach publicznych, innych aktów prawnych mających zastosowanie do państwowych jednostek prawnych,
 • znajomość wytycznych programów realizowanych ze środków EFS,
 • znajomość systemu SL2014,
 • doświadczenie w  prowadzeniu księgowości z zakresu  dotacji oraz  dofinansowań z EFS,
 • bardzo dobrej znajomości obsługi programów finansowo- księgowych,
 • znajomość MS Excel, Ms Word na poziomie zaawansowanym,
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków, tworzenia prezentacji i raportów,
 • umiejętność pracy samodzielnej pod presją czasu,
 • dokładności, sumienności i terminowości w realizacji zadań.

Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość systemu ENOVA
 • wiedza ogólna dotycząca profilu działalności i finansowania instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do dnia 26 stycznia 2018 r.

W tytule wiadomości prosimy podać stanowisko i numer referencyjny ogłoszenia. 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Ogrodowej 28/30. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Udostępnij