Data przyjmowania zgłoszeń: 31.01.2020 r.

Data rozstrzygnięcia: 20.02.2020 r.

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Polna 40 (budynek jest przystosowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych)

Gotowość podjęcia pracy: marzec

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie poprawności obsługi finansowej Agencji,
 • prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości w Agencji,
 • księgowanie i dekretacja wyciągów, dokumentów finansowo-księgowych, 
 • weryfikacja kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz rozliczanie inwentaryzacji,
 • przygotowywanie sprawozdań z realizacji planu finansowego Agencji;
 • współpraca w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego Agencji,
 • uzgadnianie zapisów księgowych z ewidencją controllingu, ścisła współpraca w celu bieżącego monitoringu wydatkowania budżetu,
 • wnioskowanie do bezpośrednich przełożonych z propozycją aktualizacji obowiązujących norm prawnych, działań naprawczych i usprawniających funkcjonowanie pionu (tworzenie procedur),
 • udział w kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • bieżąca współpraca z Pionami Agencji.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub inny równorzędny (preferowane kierunki: rachunkowość, finanse publiczne, ekonomia),
 • min 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku w obszarze finansów lub finansów i księgowości,
 • znajomości przepisów ustawy o rachunkowości; ustawy o finansach publicznych, innych aktów prawnych mających zastosowanie do państwowych jednostek prawnych,
 • doświadczenie w prowadzeniu księgowości z zakresu  dotacji oraz dofinansowań z EFS,
 • bardzo dobrej znajomości obsługi programów finansowo-księgowych,
 • znajomość MS Excel, Ms Word na poziomie zaawansowanym,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków, tworzenia prezentacji i raportów,
 • umiejętność pracy samodzielnej pod presją czasu,
 • dokładności, sumienności i terminowości w realizacji zadań.

Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość systemu ENOVA,
 • znajomość systemu SL2014,
 • wiedza ogólna dotycząca profilu działalności i finansowania instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.

 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną 
na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do dnia 31 stycznia 2020 roku

W tytule wiadomości prosimy podać stanowisko i numer referencyjny ogłoszenia oraz określić oczekiwania finansowe

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV następujących klauzul:

 • w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."

 •  w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

 Obowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf562.68 KB

Udostępnij