Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej jest państwową osobą prawną, utworzoną i działającą na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. 2017 poz. 1530) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. 2017 poz. 1530)

Statut NAWA

Udostępnij