Nowe zasady pracy kancelarii NAWA od 17 maja 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że w ramach stopniowego znoszenia ograniczeń, wynikających z sytuacji epidemiologicznej w kraju, od 17 maja 2021 kancelaria Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zostanie otwarta dla interesantów.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników NAWA wprowadzona zostanie zasada, zgodnie z którą w pomieszczeniu kancelarii będzie mogła przebywać tylko jedna obsługiwana osoba.

Przywrócona zostaje możliwość osobistego składania dokumentów dotyczących apostille i legalizacji, a o terminie odbioru dokumentów, będziemy informować telefonicznie lub drogą mailową. Dokumenty przyniesione osobiście do poświadczenia prosimy składać w papierowej kopercie lub teczce. Nadal możliwe będzie składanie korespondencji w formie papierowej w skrzynce umieszczonej przy wejściu w budynku Agencji przy ul. Polnej 40.

Mamy nadzieję, że nowe zasady otwarcia kancelarii ułatwią Państwu załatwienie niezbędnych dla Państwa spraw związanych z wymianą międzynarodową.

12.05.2020

Komunikat o ograniczeniu bezpośredniej obsługi interesantów w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej od dnia 23 marca 2021 r. do odwołania

Z uwagi na dynamiczny wzrost zachorowań na COVID-19 oraz mając na względzie ograniczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa  informuję  o ograniczeniu bezpośredniej obsługi interesantów w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

w następujący sposób:

 1. ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów w budynku  przy ul. Polnej 40;
 2. przyjęcia interesantów odbywać się będą wyłącznie zdalnie (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej);
 3. sprawy, których nie można załatwić zdalnie, będą realizowane po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania z konkretnym pracownikiem Agencji, z zachowaniem reżimu sanitarnego;
 4. zalecamy przesyłanie korespondencji oraz załatwianie spraw za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, e-PUAP lub telefonicznie; możliwe jest także składanie korespondencji w formie papierowej w skrzynce umieszczonej przy wejściu w budynku Agencji przy ul. Polnej 40;
 5. interesanci wchodząc do budynku Agencji są zobowiązani do dezynfekcji rąk, założenia rękawiczek jednorazowych oraz maseczek zakrywających usta i nos, a także zachowania odległości względem innych osób.

wszelkie informacje kontaktowe znajdują się na stronie Agencji pod adresem: https://nawa.gov.pl/kontakt

24.05.2021

Nowe zasady pracy kancelarii NAWA

Uprzejmie informujemy, że w ramach stopniowego znoszenia ograniczeń, wynikających z sytuacji epidemiologicznej w kraju, od 18 maja 2020 kancelaria Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zostanie otwarta dla interesantów.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników NAWA wprowadzona zostanie zasada, zgodnie z którą w pomieszczeniu kancelarii będzie mogła przebywać tylko jedna obsługiwana osoba.

Przywrócona zostaje możliwość osobistego składania dokumentów dotyczących apostille i legalizacji, a o terminie odbioru dokumentów, będziemy informować telefonicznie lub drogą mailową. Dokumenty przyniesione osobiście do poświadczenia prosimy składać w papierowej kopercie lub teczce.

Mamy nadzieję, że nowe zasady otwarcia kancelarii ułatwią Państwu załatwienie niezbędnych dla Państwa spraw związanych z wymianą międzynarodową.

18.05.2020

"Zrozumieć COVID-19" - opracowanie zespołu ds.COVID-19 przy Prezesie PAN

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem przygotowanym przez zespół ds. COVID-19 przy Prezesie PAN pt. "Zrozumieć COVID-19" 

TEKST

25.09.2020

MNiSW: Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim. Rekomendacje dla władz uczelni

Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce sprawia, że tak jak przez ostatnie pół roku, także w roku akademickim 2020/2021 działalność dydaktyczna w uczelniach powinna być realizowana z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego - rekomenduje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z zasadą autonomii uczelni to władze szkół wyższych podejmują ostateczne decyzje dotyczące organizacji kształcenia. MNiSW przygotował zalecenia i wskazówki, które mogą stać się punktem wyjścia do tworzenia wewnętrznych procedur. MNiSW podkreślą, że należy pamiętać, że bezpieczeństwo studentów, doktorantów i prowadzących zajęcia musi pozostać absolutnym priorytetem. Zachęcamy do zapoznania się z całością komunikatu na stronie MNiSW. 

MNiSW: List do rektorów

Wiceminister Anna Budzanowska wystosowała list do rektorów uczelni, w którym omawia kwestie związane ze stopniowym znoszeniem ograniczeń w działalności uczelni i podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów wprowadzonych w związku z epidemią. Treść listu na stronie MNiSW.

27.05.2020

MNiSW: Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało o wytycznych, dotyczących przywracania działalności uczelni, które zostały wypracowane przez przedstawicieli środowiska akademickiego, skonsultowane z Konferencjami rektorów oraz przedstawicielami studentów i doktorantów. Więcej w komunikacie MNiSW.

18.05.2020

MNiSW: Stopniowe znoszenie ograniczeń w działalności uczelni i instytutów PAN

W związku z ogłoszonymi przez Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia kolejnymi etapami znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią również w systemie szkolnictwa wyższego i nauki następować będą stopniowe zmiany - informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Więcej w komunikacie MNiSW.

14.05.2020

MNiSW: Informacja w sprawie możliwości przywracania działalności domów studenckich i bibliotek uczelnianych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że możliwe jest stopniowe przywracanie przez uczelnie działalności domów studenckich i bibliotek uczelnianych. Więcej w komunikacie MNiSW.

12.05.2020

MNiSW: Rekrutacja na studia 2020/2021 – rekomendacje dla uczelni

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ślad za harmonogram matur, przygotowało rekomendacje dla uczelni dotyczące tegorocznej rekrutacji na studia. Więcej w komunikacie MNiSW.

28.04.2020

MNiSW: Przedłużenie ograniczenia działalności uczelni do 24 maja

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że do 24 maja 2020 roku przedłużone zostaje ograniczenie działalności uczelni, zajęcia w tym czasie powinny odbywać się zdalnie. Nadal nie zostaje zawieszone prowadzenie badań naukowych. Przewidywane jest stopniowe przywracanie funkcjonowanie poszczególnych instytucji, także uczelni. Więcej w komunikacie MNiSW.

24.04.2020

MNiSW: Rozwiązania usprawniające funkcjonowanie uczelni w okresie epidemii

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o rozwiązaniach usprawniających działania uczelni w obszarze przebiegu studiów. Są to m.in.: przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń online, przedłużenie ważności legitymacji studenckich oraz doktoranckich bez konieczności osobistego stawiania się na uczelni. Więcej w komunikacie MNISW.

Zachęcamy do śledzenia strony MNiSW  oraz www.gov.pl/koronawirus.

24.04.2020

MNiSW: Rozwiązania dla szkolnictwa wyższego i nauki w drugiej tarczy antykryzysowej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, jakie rozwiązania, dotyczące nauki i uczelni, wprowadza tzw. druga tarcza antykryzysowa. Są to m.in.: przedłużenie o rok okresu ewaluacji działalności naukowej, możliwość obrony prac doktorskich online, uelastycznienie procedur czy przeprowadzanie posiedzeń organów kolegialnych z wykorzystaniem technologii informatycznych. Więcej w komunikacie MNiSW.

Zachęcamy do śledzenia strony MNiSW oraz  www.gov.pl/koronawirus.

24.04.2020

MNiSW: Większa dostępność wsparcia finansowego dla studentów i doktorantów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że 18 kwietnia 2020 r. - wraz z wejściem w życie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - wprowadzono zmiany w systemie świadczeń dla studentów i doktorantów. Jakie zmiany dla studentów i doktorantów znalazły się w Tarczy Antykryzysowej? O tym w komunikacie MNiSW.

20.04.2020

Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców (aktualizacja)

Urząd do Spraw Cudzoziemców informuje, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, weszły w życie kolejne zmiany w prawie [i] przewidujące m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią komunikatu.

20.04.2020

KPRM: Etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała 16 kwietnia br. o kolejnych etapach znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 20 kwietnia zmienią się niektóre zasady bezpieczeństwa. Zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób, do lasu i parku wejdziemy w celach rekreacyjnych.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią komunikatu KPRM

17.04.2020 

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z COVID-19, m.in. obowiązkowe zasłanianie ust i nosa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że od 16 kwietnia (czwartek) każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. Zmianie ulegną także terminy matur i egzaminu ósmoklasisty. Oprócz tego przedłużamy obowiązywanie wszystkich dotychczasowych zasad bezpieczeństwa. To oznacza, że ograniczenia w przemieszczaniu się, czy limity wiernych w kościołach obowiązują również podczas świąt wielkanocnych.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią całego komunikatu

10.04.2020

Epidemia koronawirusa – kolejne rozwiązania dedykowane cudzoziemcom

Rada Ministrów w ramach rozszerzenia tzw. tarczy antykryzysowej przyjęła 7 kwietnia 2020 r. projekt kolejnej ustawy mającej na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii wirusa SARS-CoV-2. Zakłada on m.in. przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego lub wiz Schengen. Projekt przewiduje także wydłużenie okresu ważności kart pobytu oraz tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca.

Przyjęty 7 kwietnia przez Radę Ministrów projekt ustawy* zawiera dodatkowe szczególne rozwiązania dla cudzoziemców przebywających w Polsce. Pierwsze weszły w życie 31 marca a ich szczegóły można znaleźć TUTAJ.

Przedłużenie legalności pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie krótkoterminowych tytułów pobytowych, w tym ruchu bezwizowego

Projekt ustawy dotyczy cudzoziemców, którzy w dniu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego 14 marca 2020 r. przebywali w Polsce na podstawie:

 • wizy Schengen,
 • wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen (w tym wizy długoterminowej uprawniającej do pobytu w okresie przekraczającym 90 dni),
 • dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen,
 • w ramach ruchu bezwizowego,
 • wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Polski,
 • dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Polski.

Pobyt tych osób będzie uważany za legalny od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z ww. wiz, dokumentów lub ruchu bezwizowego, do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – w zależności, który obowiązywał jako ostatni.

Powyższe rozwiązanie zakłada, że wydłużenie legalności pobytu będzie następować z mocy prawa. Nie będzie konieczne składanie żadnych wniosków ani wydawanie zezwoleń czy dokumentów.

Pozwoli to na dalszy legalny pobyt w Polsce cudzoziemcom, którzy z różnych przyczyn związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2 nie mogą opuścić jej terytorium oraz tych, którzy chcą w dalszym ciągu realizować cel pobytu, w tym wykonywanie pracy. Wspomniany przepis umożliwia bowiem cudzoziemcom wykonywanie pracy w oparciu o posiadanie zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, które na mocy już obowiązujących przepisów ulegają lub ulegną przedłużeniu z mocy prawa.

Dzięki opisywanemu rozwiązaniu cudzoziemcy nie będą zmuszeni w przyszłości do składania jakichkolwiek wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych aby móc bez przeszkód opuścić terytorium Polski.

Przedłużenie z mocy prawa okresów ważności kart pobytu i tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca

Projekt przewiduje przedłużenie z mocy prawa okresów ważności kart pobytu oraz tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca (TZTC – dokumenty wydawane cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej), jeżeli ich koniec wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Okres ważności tych dokumentów ulegnie przedłużeniu do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Rozwiązanie to jest istotne z uwagi na czasowe zawieszenie bezpośredniej obsługi klientów przez urzędy wojewódzkie i Urząd do Spraw Cudzoziemców z powodu epidemii koronawirusa. Umożliwi cudzoziemcom posługiwanie się tymi dokumentami do czasu, gdy stanie się możliwe wydanie nowych.

*Projekt ustawy o  szczególnych  instrumentach  wsparcia  w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 został przekazany do Sejmu RP. Tekst projektu dostępny jest w druku sejmowym nr 330 na stronie internetowej: www.sejm.gov.pl.

Zachęcamy do śledzenia dalszych komunikatów na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Źródło: https://udsc.gov.pl/

08.04.2020.

List wiceministra nauki do studentów zagranicznych

Zachęcamy do zapoznania się z listem prof. dra hab. n. med. Wojciecha Maksymowicza, sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, skierowanym do studentów zagranicznych studiujących w Polsce. Treść listu oraz nagranie dostępne są TUTAJ.

06.04.2020 

Komunikat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

Ogłoszenie stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się COVID 19 spowodowało ogromne trudności administracyjne, które uniemożliwiają organizację egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Działając na podstawie art. 11k ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480) Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego podjęła decyzję o odwołaniu sesji egzaminacyjnej w dniach 6-7 czerwca 2020 r. Komisja zdecydowała także o zmianie poziomów zaawansowania w trakcie październikowego egzaminu z języka polskiego jako obcego. Egzamin, zaplanowany na 17-18 października 2020 r. odbędzie się na poziomach: B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

03.04.2020

Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa przewidująca m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Przepisy umożliwią legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Urzędu do Spraw Cudzoziemców

01.04.2020

Komunikat w sprawie kolejnych kroków w walce z koronawirusem

Wprowadzane są kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł. Oprócz tego zmieniamy zasady robienia zakupów w sklepach stacjonarnych i zawieszamy działalność salonów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuaży. Co jeszcze się zmienia?

Zachęcamy do zapoznania się z treścią komunikatu oraz śledzenia strony www.gov.pl/web/koronawirus

31.03.2020

MNiSW: Zasady funkcjonowania uczelni do 10 kwietnia

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odpowiadając na dużą liczbę pytań dotyczących funkcjonowania uczelni w okresie ograniczenia ich działalności, wyjaśnia i przypomina:

 • informacje i wskazówki przekazywane przez Ministerstwo dotyczą wszystkich uczelni nadzorowanych przez MNiSW i wszystkich studentów, w tym obcokrajowców studiujących w tych uczelniach,
 • uczelnie, w miarę posiadanych zasobów technicznych i infrastrukturalnych, powinny zorganizować kształcenia  wykorzystując metody i techniki kształcenia na odległość,
 • jeżeli zajęcia nie mogą być przeprowadzone na odległość, będą musiały się odbyć po okresie ograniczenia działalności uczelni,
 • uczelnie mogą przeprowadzić egzaminy i zaliczenia z wykorzystaniem technologii informatycznych,
 • zależy nam, by proces kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 został zrealizowany do końca tego semestru - do 30.09.2020 r.,
 • w miarę rozwoju sytuacji będziemy rekomendować rektorom zmiany organizacji roku akademickiego.

Informacji na temat walki z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa należy szukać w oficjalnych źródłach. Zachęcamy do śledzenia oficjalnej strony www.gov.pl/koronawirus.

26.03.2020

Źródło: MNiSW

MNiSW: Dalsze ograniczenia działalności uczelni w związku z COVID-19

Znowelizowano rozporządzenie z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W wyniku nowelizacji rozporządzenia gremia działające na uczelniach muszą mieć tak zorganizowaną pracę, aby nie było konieczne bezpośrednie spotykanie się ich członków. W okresie obowiązywania ograniczeń uchwały kolegiów elektorów uczelni publicznych, komisji stypendialnych, komisji i zespołów powołanych w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułów prowadzonych w uczelniach oraz komisji i innych gremiów działających na podstawie statutów uczelni będą mogły być podejmowane wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni lub aktach regulujących działanie tych podmiotów.

MNiSW zwraca równocześnie uwagę, że do 10 kwietnia pracownicy uczelni (zarówno nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi) nie będą mieli obowiązku świadczenia pracy na terenie uczelni, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni.

Uczelnie funkcjonują zdalnie, nie są zamykane.

Podkreśla natomiast, że w uczelniach musi być zapewniona obsługa finansowa, w tym związana np. z wypłatą wynagrodzeń, obsługą specjalistycznych laboratoriów, opieką nad zwierzętami, funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych. Również realizacji zadań związanych z systematycznym aktualizowaniem danych w systemie POL-on, które są niezbędne do podziału subwencji oraz przeprowadzenia w 2021 r. ewaluacji jakości działalności naukowej. Tam gdzie to możliwe, praca powinna być świadczona w sposób zdalny.

Respektowanie praw studentów i doktorantów

W związku z niepokojącymi sygnałami napływającymi ze środowiska studentów i doktorantów, MNiSW zwraca uwagę na potrzebę:

 • załatwiania spraw administracyjnych dotyczących studentów i doktorantów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tak, aby nie musieli osobiście przychodzić do uczelni,
 • informowania doktorantów o wydawanych przez uczelnie, a także instytuty naukowe PAN i instytuty badawcze komunikatów, informacji, zaleceń i aktów wewnętrznych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zakwaterowanie w domach studenckich

W tej szczególnej sytuacji należy pamiętać o  doktorantach zakwaterowanych w domach studenckich, hotelach asystenta i innych budynkach służących zakwaterowaniu doktorantów:

 • w przypadku doktorantów, którzy ze względu na odwołanie zajęć nie korzystają z tych obiektów, wskazane jest zwolnienie ich z opłat za zakwaterowanie za ten okres,
 • MNiSW przypomina, że uczelnie muszą zapewnić zakwaterowanie tym doktorantom którzy nie mogą, z różnych względów, opuścić akademika, domu asystenta, itp. Dotyczy to m.in. cudzoziemców oraz doktorantów, dla ww. zakwaterowanie stanowi jedyną możliwość zamieszkania w związku z samodzielnym prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Rekrutacja do szkół doktorskich

Uczelnie prowadzące szkoły doktorskie, mogą  przyjąć zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej oraz regulamin szkoły doktorskiej w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Takie działanie  jest możliwe niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Źródło: MNiSW

25.03.2020

MNiSW: Przedłużamy ograniczenie działania uczelni do 10 kwietnia 2020

Do 10 kwietnia przedłużamy ograniczenie działania uczelni w Polsce – minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podpisał 23 marca 2020 r. rozporządzenie w tej sprawie.

Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wejdzie w życie 26 marca 2020 r.

Do 10 kwietnia zawieszamy kształcenie na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach kształcenia na uczelniach nadzorowanych przez MNiSW. Zawieszone będzie również kształcenie doktorantów.  Pracownicy uczelni będą pracować w ograniczonym wymiarze.

Obowiązek kształcenia zdalnego

Aby zmniejszyć skutki czasowego zawieszenia zajęć wprowadzamy  obowiązek zajęć on-line - niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia. Wymóg ten dotyczy uczelni i jednostek prowadzących kształcenie doktorantów, które mają możliwość prowadzenia zajęć na odległość. Sprawdzenie efektów nauczania może odbywać się poza siedzibą uczelni - z użyciem technologii informatycznych.

Kształcenie on-line: nowe zasady

Wprowadzamy regulację pozwalającą uczelniom na pełne wykorzystanie przygotowanych materiałów edukacyjnych (kursów on-line) także po zakończeniu okresu zawieszenia kształcenia – ten sposób kształcenia i jego weryfikacja będą mogły być stosowane bez ograniczeń wynikających z przepisów do 30 września 2020 r.

Funkcjonowanie uczelni, samorządu studenckiego i samorządu doktorantów

Ponieważ nie będzie można organizować na uczelni spotkań i posiedzeń np. senatu, samorządu studentów, wprowadzamy nową regulację: uchwały mogą być podejmowane  przez kolegialne gremia tylko wtedy, jeśli są niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. Uchwały podejmowane mają być w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej - niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
ROZP​_MNiSW​_ograniczenie​_funkcjonowania​_COVID-19​_22032020.pdf 0.39MB

Kształcenie na odległość

Źródło: MNiSW

23.03.2020

MNiSW: Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia 2020

Przedłużenie zawieszenia funkcjonowania uczelni do 10 kwietnia ogłosił w sobotę na konferencji prasowej wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Decyzja spowodowana jest wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce.

Stan epidemii w Polsce – zajęcia na uczelniach zawieszone

W związku z wczorajszą decyzją premiera Mateusza Morawieckiego o wprowadzeniu stanu epidemii w Polsce, dzisiaj na posiedzeniu kierownictwa MNiSW postanowiliśmy o przedłużeniu zawieszenia funkcjonowania uczelni do dnia 10 kwietnia – analogicznie do terminu, który będzie obowiązywał w szkołach – powiedział szef resortu nauki Jarosław Gowin.

Wicepremier podkreślił, że jest to zawieszenie funkcjonowania uczelni, a nie ich zamknięcie. Jak najszerzej kontynuowane powinny być zajęcie online – tak jak to się działo w ostatnim tygodniu. Tam, gdzie to jest możliwe, powinny być kontynuowane badania naukowe. Władze uczelni zobowiązane są do zapewnienia działania podstawowych jednostek organizacyjnych – zauważył minister Jarosław Gowin.  

Nowe rozporządzenie w przyszłym tygodniu

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Anna Budzanowska zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu zostanie wydane rozporządzenie doprecyzowujące wszelkie podjęte ustalenia, przedstawione w sobotę przez wicepremiera Jarosława Gowina.

Podkreśliła, że obecnie obowiązkowa jest już praca online. Obowiązek ten dotyczy dydaktyki studenckiej, studiów podyplomowych, studiów zaocznych i kształcenia doktorantów. Będziemy zalecać, aby uchwały dotyczące funkcjonowania uczelni także były podejmowane online albo przy użyciu narządzi elektronicznych – dodała Anna Budzanowska.  

Polscy naukowcy włączyli się w walkę z epidemią

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN opracował unikalne urządzenie, które pozwala na to, żeby jeden respirator mógł służyć dwóm pacjentom – poinformował wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Maksymowicz.

Sprawa jest tak zaawansowana, że od wtorku rozpocznie się produkcja urządzenia w Instytucie Aparatury i Techniki Medycznej w Zabrzu, należącym do Sieci Badawczej: Łukasiewicz. Do 10 kwietnia powinno być wyprodukowanych 100 takich urządzeń, będą mogły być one stosowane według programu badawczego kierowanego przez naukowców z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Collegium Medicum UWM w Olsztynie – dodał Maksymowicz.

Rozpoczęto także badania w zakresie badań molekularnych nad koronawirusem i działań blokujących jego rozwój – badania prowadzone w Politechnice Wrocławskiej pod kierunkiem prof. Marcina Drąga są już właściwie w toku. Pomorski Uniwersytet Medyczny i Collegium Medicum UWM w Olsztynie wykazały z kolei gotowość do rozpoczęcia programu zastosowania komórek macierzystych w leczeniu najcięższych postaci zapalenia płuc w niewydolnością oddechową – zwrócił uwagę wiceminister Maksymowicz.

30 mln zł na walkę z koronawirusem

Projekt urządzenia, które pozwala na to, by jeden respirator mógł służyć dwom pacjentom, został  dofinansowany przez MNiSW kwotą 5 mln zł – powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Wcześniej podjęliśmy decyzję, aby przeznaczyć 25 mln zł na rozwój badań nad koronawirusem prowadzonych w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ. Powołałem też zespół ekspertów: wybitnych polskich biologów, przedstawicieli nauk medycznych, nauk chemicznych, farmaceutów, biotechnologów - to oni będą doradzać ministerstwu na jakie badania w najbliższym czasie przeznaczyć dodatkowe środki – podkreślił wicepremier.

Nagranie z konferencji prasowej ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina

Źródło: MNiSW

21.03.2020

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia

Zachęcamy do śledzenia informacji, dotyczących sytuacji związanej z wprowadzeniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego, zamieszczanych na stronie www.gov.pl - Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia. Strona zawiera aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19. Prowadzona jest w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

20.03.2020

Zmiany w regulaminie "Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa"(edycja 2018)

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmian w regulaminie Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa (edycja 2018).  

Zmiana została wprowadzona w punkcie 5.1 Regulaminu, którego akapit pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

5.1 Okres realizacji projektu 

Pobyt może być realizowany przez okres od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim. Oferta dotyczy wyjazdów, które odbędą się w roku akademickim 2019/20  oraz szkół letnich i letnich kursów językowych, które odbędą się latem 2019 roku.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przesunięcie realizacji pobytu na termin wykraczający poza rok akademicki 2019/20, o ile nowy termin będzie mieścił się w całości w roku kalendarzowym 2020, a zagraniczny ośrodek goszczący wyda zgodę na przesunięcie realizacji pobytu.

20.03.2020

MNiSW: Systemowe rozwiązania w zakresie kształcenia na odległość

W związku z rozszerzającą się w Polsce epidemią wirusa SARS-CoV-2 większość uczelni wprowadziło systemowe rozwiązania w zakresie kształcenia na odległość na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych.

Zachęcamy wszystkie uczelnie do wypełnienia krótkiej ankiety, dzięki czemu MNiSW zdobędzie rzetelne informacje na temat organizacji zdalnych form kształcenia w szkolnictwie wyższym.

Dzięki przekazanej wiedzy, zespół ekspertów pracujący nad wsparciem dla uczelni w zakresie kształcenia zdalnego podejmie kolejne kroki ułatwiające działanie wszystkich osób funkcjonujących w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

Ankieta dla uczelni

Źródło: MNiSW

20.03.20

MNiSW: Informacja dla uczelni o możliwości wsparcia studentów w związki ze stanem zagrożenia epidemicznego

Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać w uczelni zapomogę z funduszu stypendialnego.

W szczególności podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego.

Analogiczne wsparcie przysługuje doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Środki dotacji na wypłatę świadczeń dla studentów są przekazywane uczelniom z budżetu państwa na bieżąco (co miesiąc) zgodnie z dotychczasowymi zasadami. W przypadku wzrostu zapotrzebowania uczelni na środki dotacji w związku z przyznaniem zapomóg dużej liczbie studentów i doktorantów, Ministerstwo będzie elastycznie podchodziło do rozpatrywania wniosków uczelni o zwiększenie dotacji na 2020 r.

Ponadto, w opinii Ministerstwa, zasadne jest uwzględnienie szczególnej sytuacji studentów zakwaterowanych w domach studenckich, którzy ze względu na odwołanie zajęć nie korzystają z tych obiektów, poprzez zwolnienie studentów z opłat za miejsce w domu studenckim za ten okres.

Proces przyznawania świadczeń

Mając na względzie dobro studentów i doktorantów potrzebujących wsparcia finansowego, zwracamy się z apelem o dołożenie wszelkich starań, aby w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni realizacja zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów przebiegała terminowo i w miarę możliwości bez zakłóceń. W szczególności dotyczy to sytuacji przyznania stypendiów na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 w uczelniach, które przyznają stypendia w systemie semestralnym (na 5 miesięcy).

Zalecana jest adaptacja wewnętrznych procedur uczelni dostosowujących proces przyznawania świadczeń do ograniczeń związanych ze zmieniającą się sytuacją zagrożenia epidemiologicznego (w tym ich odbiurokratyzowanie w granicach prawa) - chociażby poprzez stosowanie pracy zdalnej przez członków komisji stypendialnych.

W związku z ewentualnymi problemami w dostarczeniu do uczelni przez studentów i doktorantów dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia na semestr letni bieżącego roku akademickiego, należy zaznaczyć, że przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego zawierają rozwiązania prawne umożliwiające wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w prowadzonych postępowaniach administracyjnych - np. doręczenia drogą elektroniczną. Możliwe jest także wydłużanie studentom zgłaszającym taką potrzebę terminów na uzupełnienie postępowania dowodowego oraz uwzględnianie dokumentów będących w posiadaniu uczelni - np. przy rozpatrywaniu wniosku studenta o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 wzięcie pod uwagę dokumentów o jego dochodach będących podstawą przyznania stypendium na semestr zimowy, jeżeli sytuacja materialna studenta nie uległa zmianie). 

Przypominamy również, że regulamin świadczeń dla studentów powinien być zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej uczelni. W trosce o studentów i doktorantów ubiegających się o świadczenia należy również zadbać, aby wszelkie wzory dokumentów związane z realizacją ich prawa do ubiegania się o stypendia i zapomogi (np. wniosków, oświadczeń) były zamieszczone na stronie internetowej uczelni do pobrania przez wnioskodawców.

Źródło: MNiSW

19.03.2020

Legalny pobyt cudzoziemców a stan zagrożenia epidemicznego

Szanowni Państwo, publikujemy poniżej komunikat Urzędu ds. Cudzoziemców dotyczący legalizacji pobytu cudzoziemców, w związku z obecnym stanem epidemicznym.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego urzędy wojewódzkie zawiesiły bezpośrednią obsługę klientów. W związku z tym wszystkie wnioski dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce mogą być składane za pośrednictwem poczty. Aby uniknąć nielegalnego pobytu, cudzoziemcy, którzy nie mogą opuścić terytorium Polski mogą składać wnioski o przedłużenie wizy lub o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu.

Wysłanie wniosku do urzędu wojewódzkiego za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. (która jest operatorem wyznaczonym w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe) przed upływem okresu legalnego pobytu, gwarantuje zachowanie terminu złożenia wnioskuLegalność pobytu cudzoziemca w trakcie postępowania wynika z faktu złożenia stosownego wniosku w ustawowym terminie, a nie z faktu posiadania przez cudzoziemca stempla w paszporcie potwierdzającego złożenie wniosku. Do osobistego stawiennictwa, w przypadkach gdy wymagają tego przepisy prawa, wojewodowie wezwą po przywróceniu bezpośredniej obsługi klientów.

Legalizacja pobytu z uwagi na niemożność opuszczenia Polski

Cudzoziemcy, którzy z przyczyn od siebie niezależnych nie mogą opuścić terytorium Polski mogą składać wnioski o przedłużenie wizy lub o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu.

Szczegółowe informacje na temat przedłużenia wizy oraz formularze wniosków można znaleźć TUTAJ.

Informacje na temat zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu oraz formularze wniosków można natomiast znaleźć TUTAJ.

Składając wniosek zarówno o przedłużenie wizy, jaki i o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu ważne jest, aby dokonać tego w czasie legalnego pobytu w Polsce. Wówczas pobyt w czasie postępowania administracyjnego będzie uznany za legalny. Wnioski należy wysłać do urzędu wojewódzkiego za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym lub za pośrednictwem innego operatora pocztowego. Wysłanie wniosku w czasie legalnego pobytu za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. gwarantuje dochowanie terminu do jego złożenia oraz zapewni możliwość legalnego pobytu do czasu rozpatrzenia sprawy.

Żródło:https://udsc.gov.pl/

Prosimy o śledzenie dalszych komunikatów pojawiających się na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

18.03.2020

Komunikat NAWA dotyczący wydłużenia terminu rozliczenia umów ramowych

Zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem NAWA w sprawie wydłużenia terminu rozliczenia umów ramowych.

Treść komunikatu

Informacja dotycząca opłat za studia oraz o możliwości wsparcia studentów

W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego, na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. nastąpiło czasowe zawieszenie kształcenia w uczelniach.

Biorąc pod uwagę szczególną sytuację, w jakiej się znaleźliśmy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomenduje władzom uczelni rozważenie możliwości zawieszenia pobierania od studentów opłat za studia.

Rekomendacja ma na celu ograniczenie obciążeń finansowych studentów w sytuacji wprowadzenia na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego i zamknięcia wielu miejsc takich jak np. lokale gastronomiczne, będące dla wielu studentów miejscem pracy.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Źródło: MNiSW

18.03.2020

Powrót z Niemiec do Polski

15 marca 2020 r. Polska przywróciła kontrole graniczne na wszystkich granicach i ograniczyła możliwość wjazdu na swoje terytorium dla cudzoziemców. Międzynarodowy osobowy transport kolejowy i lotniczy z Polską został zawieszony. Dla ruchu osobowego między Niemcami a Polską otwartych jest 6 przejść dla pojazdów oraz 4 przejścia piesze. Ograniczenie będzie obowiązywać przez 10 dni z możliwością przedłużenia.

Osoby wracające z Niemiec do Polski samochodem, busem lub autokarem mogą korzystać z poniższych przejść granicznych:

 • Jędrzychowice (A4);
 • Forst (A15) – Olszyna (A18);
 • Frankfurt n. Odrą (A12) – Świecko (A2);
 • Schwedt (B166) – Krajnik Dolny (DK26);
 • Pomellen (A11) – Kołbaskowo (A6);
 • Garz (B110) – Świnoujście (DK93).

Straż Graniczna informuje o korkach tworzących się przed przejściami granicznymi z Polską. Zalecamy wzięcie na podróż dodatkowego prowiantu.

Osoby wracające z Niemiec do Polski mogą również korzystać z czterech otwartych przejść granicznych dla pieszych. Do wszystkich miejscowości granicznych można dojechać koleją niemiecką:

 • Kietz – Kostrzyn n. Odrą:
  • Dojazd pociągiem RB26 ze stacji Berlin-Lichtenberg do stacji Küstrin-Kietz. Pociąg kursuje co godzinę. 15.03. na odcinku linii RB26 prowadzone są prace torowe – na części połączenia funkcjonuje autobusowa komunikacja zastępcza. Od 16.03. linia RB26 będzie jeździć bezpośrednio z Berlina;
  • Ze stacji Küstrin-Kietz do przejścia granicznego są ok. 3 km. Po niemieckiej stronie granicy nie funkcjonuje komunikacja publiczna;
  • Z Kostrzyna n. Odrą funkcjonują bezpośrednie połączenia kolejowe w głąb kraju m.in. do Gorzowa Wlkp., Katowic, Lublina, Poznania, Szczecina, Warszawy, Wrocławia, Zielonej Góry.
 • Frankfurt n. Odrą – Słubice:
  • Dojazd pociągiem RE1 ze stacji Berlin Hauptbahnhof do stacji Frankfurt (Oder). Pociągi kursują co pół godziny;
  • Ze stacji Frankfurt (Oder) do przejścia granicznego jest ok. 1,5 km. W mieście Frankfurt n. Odrą funkcjonuje komunikacja publiczna. Osoby z ograniczoną mobilnością ruchową mogą z dworca kolejowego dojechać tramwajem linii nr 4 (kier. Lebuser Vorstadt) do przystanku Magistrale, który znajduje się przy moście granicznym ze Słubicami;
  • Ze Słubic nie ma połączeń kolejowych w głąb kraju. Ze Słubic można udać się do stacji kolejowej w Rzepinie (ok. 20 km), a następnie pociągiem m.in. do Poznania, Szczecina, Warszawy, Wrocławia, Zielonej Góry.
 • Guben – Gubin:
  • Dojazd pociągiem RB 11 ze stacji Cottbus (Chociebuż) do stacji Guben. Pociągi kursują co godzinę;
  • Ze stacji Guben do przejścia granicznego jest ok. 1,5 km;
  • Z Gubina nie ma połączeń kolejowych w głąb kraju. Istnieją jedynie pojedyncze lokalne połączenia autobusowe (głównie w dni robocze), m.in. do Zielonej Góry.
 • Görlitz – Zgorzelec:
  • Dojazd pociągiem RE1 lub RB60 ze stacji Dresden Hauptbahnhof (Drezno) do stacji Görlitz. Pociągi kursują co godzinę;
  • Ze stacji Görlitz do przejścia granicznego jest ok. 1 km;
  • Ze Zgorzelca funkcjonują bezpośrednie połączenia kolejowe w głąb kraju m.in. do Wrocławia, Warszawy.

Kolej w Niemczech funkcjonuje normalnie. Informacje można znaleźć na stronie kolei niemieckich www.bahn.de. Bilet do stacji granicznej można kupić z każdej miejscowości w Niemczech.

Informacje o połączeniach regionalnych w Berlinie i okolicach można uzyskać na stronie Związku Komunikacyjnego Berlina i Brandenburgii VBB: www.vbb.de.

Informacje jak dostać się z berlińskich lotnisk do dworców kolejowych na terenie Berlina można znaleźć po polsku na stronach internetowych lotnisk (Tegel, Schönefeld). Na lotniskach działają również punkty informacji turystycznej. Na lotnisku Tegel czerwone automaty kolei niemieckich znajdują się na przystankach autobusowych. Na lotnisku Schönefeld czerwone automaty kolei niemieckich są ustawione na stacji kolejowej. W tych automatach można kupić bilet bezpośrednio do stacji granicznej (obsługa również po polsku).

Transport publiczny w Polsce funkcjonuje normalnie. Zawieszony został tylko międzynarodowy osobowy transport kolejowy i lotniczy. Informacje o połączeniach kolejowych w Polsce można znaleźć na stronie www.rozklad-pkp.pl.

Informacje o osobach uprawnionych do powrotu do Polski, szczegółach czternastodniowej kwarantanny oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie: www.gov.pl/web/koronawirus/zamykamy-granice-przed-koronawirusem

Wyjazd z Polski do Niemiec odbywa się bez przeszkód.

Informacja nt. kontroli na granicach wprowadzonych przez władze niemieckie.

Infolinia MSZ ws. przekraczania granic: +48 22 523 88 80

Centrum Informacji Konsularnej MSZ: +49 30 7001 48 00 (dni robocze, godz. 9:00-17:00)

Dodatkowe infolinie Ambasady RP w Berlinie: +49 30 223 13 241, +49 30 223 13 242 (dni robocze, godz. 8:00-21:00)

Źródło: www.gov.pl

17.03.2020

Informacja dla rektorów w związku z ograniczeniem obowiązku świadczenia pracy na terenie uczelni

Biorąc pod uwagę sytuację zagrożenia epidemicznego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowił wprowadzić dodatkowe ograniczenie działalności uczelni nadzorowanych przez MNiSW, na terenie całego kraju.

16 marca 2020 r. ukazała się w Dzienniku Ustaw RP nowelizacja rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W okresie od 18 marca do 25 marca 2020 r. pracownicy uczelni (zarówno nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi) nie będą mieli obowiązku świadczenia pracy na terenie uczelni, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni.

W opinii MNiSW w uczelniach w szczególności musi być zapewniona obsługa finansowa, w tym związana np. z wypłatą wynagrodzeń, obsługa specjalistycznych laboratoriów, opieka nad zwierzętami.

W związku z tymi rozwiązaniami Ministerstwo wyjaśnia, że rektorzy do dnia 18 marca muszą wyznaczyć pracowników, których praca jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności uczelni i którzy nie będą mogli skorzystać z przepisu rozporządzenia.

Zwracamy również uwagę, że przepis rozporządzenia nie wyłącza możliwości polecenia pracownikowi pracy zdalnej.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

16.03.2020

#LotDoDomu – pomoc obywatelom polskim w powrocie do kraju

Od niedzieli (15 marca 2020 r.) zamknięte są granice Polski. Rząd organizuje pomoc dla Polaków chcących powrócić do Polski oraz tych cudzoziemców, którzy mogą powrócić na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

- Zamykamy granice dla wirusa, ale chcemy by nasi obywatele mogli wrócić do Polski – zaznaczył szef rządu na wspólnej konferencji z Głównym Inspektorem Sanitarnym Jarosławem Pinkasem oraz prezesem PLL LOT Rafałem Milczarskim.  

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że odbędą się zaplanowane loty czarterowe do kraju oraz zostaną zorganizowane dodatkowe loty PLL LOT w ramach operacji #LotDoDomu. Będzie to dotyczyć Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Cypru oraz Malty.

Jak zaznaczył szef rządu, dla innych obywateli, którzy znajdują się w mniej popularnych krajach będą przygotowane dodatkowe loty czarterowe, informacje o tych lotach należy sprawdzać na stronie https://lotdodomu.com/. „Ceny za ten lot będą takie same dla wszystkich. Za resztę ceny dopłaci państwo polskie” – wyjaśnił premier.

Cudzoziemcy, którzy są małżonkami, dziećmi Polaków, mają Kartę Polaka, posiadają pozwolenie na pracę bądź prawo pobytu w Polsce, będą mogli wrócić do kraju na takich zasadach, jak obywatele.

Mateusz Morawiecki podziękował jednocześnie za dotychczasową rozwagę i spokój rodaków. „Z dumą i wzruszeniem obserwuję, jak jesteśmy odpowiedzialni” – zaznaczył szef rządu. „Mam nadzieję, że dzięki temu przebieg epidemii będzie łagodniejszy” – dodał.

Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas podkreślił, że lekarstwem na koronawirusa jest odpowiedzialność i rozsądek. Jak ocenił, Polska nie podejmuje nadmiarowych działań, a tylko to, co powinna zrobić. Jarosław Pinkas poinformował, że każdej doby wykonywanych jest ok. 1500 testów na obecność koronawirusa. „Dobrą informacją jest wyzdrowienie 13 osób” – podkreślił Główny Inspektor Sanitarny. „Nasze służby są coraz bardziej sprawne, coraz bardziej doświadczone” – dodał.

Prezes PLL LOT Rafał Milczarski wyraził nadzieję, że pierwsze loty czarterowe w ramach operacji #LotDoDomu zostaną zorganizowane już w niedzielę. Jak ocenił, dla polskich linii lotniczych sytuacja jest szczególnie trudna. Ale decyzja polskiego rządu jest odważna, racjonalna i uzasadniona.

Od niedzieli zamknięte są granice Polski dla osób chcących dotrzeć zarówno drogą lotniczą, lądową, jak i morską. Granice będą zamknięte dla przyjeżdżających cudzoziemców (z pewnymi wyjątkami), a wracający Polacy będą musieli poddać się kwarantannie.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/jak-wrocic-do-polski-samolotem

Infolinia MSZ w sprawie przekraczania granic

Źródło: premier.gov.pl

15.03.2020

Zalecenia dla studentów, doktorantów i pracowników nauki powracających z zagranicy

Zalecany jest bezzwłoczny telefoniczny kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną właściwą dla miejsca pobytu w celu przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego.

Na podstawie zebranych informacji z wywiadu pracownik stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu: hospitalizacji, kwarantannie czy samoobserwacji i pozostanie pod nadzorem epidemiologicznym.

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego związane z decyzją zawieszeniem działalności placówek dydaktyczno-wychowawczych, uczelni wyższych oraz działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego, w celu ograniczenia szerzenia wirusa SARS-CoV-2

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dla-studentow-doktorantow-i-pracownikow-nauki-powracajacych-z-zagranicy (data dostępu: 13.03.2020 r.).

13.03.2020

Informacja o działaniach podejmowanych przez agencje podległe MNiSW w związku z COVID-19

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 i zawieszeniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajęć dydaktycznych na uczelniach, podległe resortowi agencje informują o realizowanych przez siebie przedsięwzięciach.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

 1. Programy stypendialne:
  • im. gen. Władysława Andersa,
  • im. Ignacego Łukasiewicza,
  • im. Stefana Banacha,
  • Polonista,
  • Poland my firts choice,
  • wymiana stypendialnych w ramach umów bilateralnych,

stypendia wypłacane są na dotychczasowych zasadach.

 1. W odniesieniu do stypendystów programów dla naukowców:
  • im. Mieczysława Bekkera,
  • im. Prof. Franciszka Walczaka,
  • im. Stanisława Ulama,
  • im. Wilhelminy Iwanowskiej,
  • wymian w ramach umów bilateralnych,

możliwa jest zmiana terminu wyjazdu lub przyjazdu po uzgodnieniu z ośrodkiem goszczącym.
W takim przypadku NAWA prosi o złożenie wniosku z propozycją zmiany terminu i akceptacją ośrodka goszczącego. Nie jest możliwe zwiększenie kwoty przyznanego stypendium.

 1. W przypadku konieczności zmian w projektach instytucjonalnych:
  • PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej,
  • Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe,
  • Welcome to Poland,
  • Promocja Zagraniczna,
  • International  Alumni,
  • STER – Stypendia doktorskie dla cudzoziemców,
  • KATAMARAN – Tworzenie i realizacja wspólnych programów II stopnia,
  • CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej,
  • Promocja języka polskiego,

w zakresie terminu realizacji działań lub planowanych do osiągnięcia rezultatów projektów należy skontaktować się z opiekunami danego programu.

 • W przypadku poniesienia kosztów w programach instytucjonalnych NAWA prosi o kontakt z opiekunami programów w celu stwierdzenia zaistnienia przesłanki „siły wyższej” określonej w umowach zawartych z NAWA. W zaistniałych sytuacjach należy przesłać szczegółowe uzasadnienie odwołania wyjazdów i przyjazdów oraz udokumentowanych prób odzyskania poniesionych kosztów.
 • W dniach 16-31 marca 2020 r. kancelaria Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej będzie nieczynna dla interesantów. Osobiste składanie i odbieranie dokumentów będzie niemożliwe. Dokumenty można przesyłać pocztą lub kurierem na adres NAWA.
 • Poświadczone dokumenty zostaną odesłane na adres korespondencyjny wskazany we wniosku, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Narodowe Centrum Nauki

 1. Instytucja rekomenduje rozważenie przełożenia na późniejszy termin wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych, finansowanych przez w ramach konkursów NCN.
 2. W przypadku możliwości zmiany terminu pobytu NCN prosi o niezwłoczne poinformowanie o nowych terminach, w celu aneksowania umów o finansowanie stypendiów doktorskich oraz umów o finansowanie staży w zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC.
 3. W przypadku już realizowanych staży w zagranicznych ośrodkach naukowych w krajach objętych zagrożeniem epidemiologicznym możliwe jest skrócenia pobytu lub zrealizowanie pozostałej części stażu w innym terminie. W tych przypadkach również NCN prosi o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie, w celu wprowadzenia odpowiednich zmian w umowach realizowanych w ramach konkursów ETIUDA i UWERTURA.
 4. W przypadku poniesienia kosztów podróży do krajów objętych zagrożeniem epidemiologicznym, w ramach działań związanych z realizowaniem projektów badawczych finansowanych przez NCN, koszty takie zostaną uznane za kwalifikowalne.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 1. NCBR przygotowuje pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców, uczelni i jednostek naukowych  zmuszonych do przestojów w pracach B+R w obliczu zagrożenia epidemiologicznego.
 2. Przygotowano m.in. propozycje zmian w dokumentacji konkursowej obowiązującej w programach operacyjnych Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój oraz programach krajowych.
 3. Ze względu na bieżącą sytuację Centrum przeprowadziło analizę i zweryfikowało możliwości wprowadzenia zmian ułatwiających realizację projektów oraz ubieganie się o środki z NCBR w obliczu ograniczeń wprowadzanych przez właściwe instytucje i służby sanitarno-epidemiologiczne.
 4. W ślad za decyzjami Rady Ministrów, w tym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  Dyrektor NCBR planuje wprowadzenie następujących rozwiązań:
  • W zakresie POIR wprowadzone zostaną zmiany w regulaminach konkursów, umożliwiające spotkania członków panelu z Wnioskodawcą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zasada takich spotkań zostanie wprowadzona od 16 marca. Oznacza to, że panele z Wnioskodawcami zaplanowane po tej dacie zostaną przełożone na późniejszy termin albo odbędą się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Terminy paneli będą ustalane na bieżąco.
  • W zakresie PO WER - ze względu na specyfikę prowadzonych w tym programie projektów - ewentualne, powiązane z zaistniałą sytuacją oczekiwania podmiotów dotkniętych skutkami zagrożenia epidemiologicznego rozpatrywane będą indywidualnie z uwzględnieniem przyczyn i możliwych skutków zaistniałej sytuacji.
  • Kontrole projektów w zakresie finansowym prowadzone będą w oparciu o udostępnione cyfrowe kopie dowodów źródłowych, które w razie potrzeby będę mogły na wezwanie zostać przesłane w formie kopii papierowej. Nastąpi także przesunięcie na najbliższy możliwy termin zaplanowanych kontroli w zakresie merytorycznym. Przełożone zostaną także terminy wizyt monitorujących.
 5. Centrum zawiesza do odwołania spotkania osobiste w Punkcie Informacyjnym na ul. Nowogrodzkiej 47a w Warszawie. Od 12 marca do odwołania pracownicy Punktu będą do dyspozycji wszystkich zainteresowanych pod nr tel.: 22 39 07 17022 39 07 191lub 22 39 07 377, oraz mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Przesunięte lub zamienione na formułę on-line zostaną także wszystkie spotkania zaplanowane w marcu w ramach cyklu NCBRdlafirm. Szczegóły dotyczące nowych formuł spotkań i dat są dostępne na stronie ncbrdlafirm.pl.

Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie MNISW.

12.03.2020

 

Udostępnij