Przesunięcie ogłoszenia programu PROM

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 w Polsce i na świecie oraz czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, a także wynikających z tego tytułu utrudnień w kontaktach z partnerami zagranicznymi, NAWA informuje, że ogłoszenie kolejnego naboru wniosków do programu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej zostało przesunięte na wiosnę 2021 roku.

11.09.2020

Przedłużony termin naboru wniosków w Programie STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich

W związku z licznymi zgłoszeniami podmiotów, prowadzących szkoły doktorskie Rada Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zdecydowała o wydłużeniu naboru wniosków o udział w Programie STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich do 3 września 2020 roku do godziny 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa).

Więcej informacji TUTAJ

Nowa edycja Polskich Powrotów w odpowiedzi na COVID-19

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zachęca do powrotu do Polski naukowców, którzy mogą pomóc w walce z koronawirusem. Na badaczy czeka atrakcyjne wynagrodzenie sfinansowane przez NAWA oraz grant startowy Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Więcej informacji TUTAJ

Przedłużenie terminu naboru wniosków w Programie KATAMARAN – Realizacja wspólnych studiów II stopnia – nabór 2020

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 w Polsce i na świecie oraz czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, a także wynikających z tego tytułu utrudnień w kontaktach z partnerami zagranicznymi, NAWA przedłuża termin naboru wniosków w Programie KATAMARAN Realizacja wspólnych studiów II stopnia do 29 maja 2020 do godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa).

Zaktualizowany regulamin znajduje się tutaj

Złóż aplikację do programu

Informacja dotycząca zmian w projektach instytucjonalnych w ramach programów NAWA

Szanowni Państwo,

w związku z bieżącymi komunikatami Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 oraz utrudnieniami w działalności uczelni i ośrodków badawczych, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że:

 • w przypadku konieczności zmian w projektach instytucjonalnych:
  • PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej,
  • Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe,
  • Welcome to Poland,
  • Promocja Zagraniczna,
  • International  Alumni,
  • STER – Stypendia doktorskie dla cudzoziemców,
  • KATAMARAN – Tworzenie i realizacja wspólnych programów II stopnia,
  • CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej,

w zakresie terminu realizacji działań lub planowanych do osiągnięcia rezultatów projektów należy skontaktować się z opiekunami danego programu.

 • w przypadku poniesienia kosztów w programach instytucjonalnych NAWA prosi o kontakt z opiekunami programów w celu stwierdzenia zaistnienia przesłanki „siły wyższej” określonej w umowach zawartych z NAWA. W zaistniałych sytuacjach należy przesłać szczegółowe uzasadnienie odwołania wyjazdów i przyjazdów oraz udokumentowanych prób odzyskania poniesionych kosztów.

Udostępnij