Termin przyjmowania zgłoszeń: 31.03.2020r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29.05.2020r.

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 

                            (budynek jest przystosowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych)

Liczba wakatów: 2 

Wymiar etatu: 1  

Gotowość podjęcia pracy: czerwiec/lipiec

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizacja i realizacja programów promujących język polski realizowanych przez NAWA
 • koordynowanie programów, których celem jest zwiększenie znajomości języka polskiego wśród obcokrajowców
 • opracowywanie i wdrażanie dokumentów opisujących procedury związane z obsługą systemu certyfikacji języka polskiego jako obcego
 • obsługa administracyjna Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (PKdsPZJPjO)
 • obsługa elektronicznej bazy danych
 • wsparcie w koordynowaniu organizacji egzaminów oraz obsłudze procesu certyfikacji

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich
 • znajomość tematyki związanej z edukacją językową
 • znajomość języków obcych w tym języka angielskiego na poziomie B1
 • umiejętność pracy zespołowej, skutecznej komunikacji, kreatywność oraz samodzielność
 • umiejętność planowania i organizacji pracy
 • doświadczenie w obsłudze baz danych
 • wiedza ogólna dotycząca profilu działalności instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce

Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość programów graficznych i podstawowej obsługi stron internetowych

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • ciekawą i stabilną pracę przy prestiżowych projektach w dynamicznie rozwijającej się organizacji
 • możliwość pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, szkolenia
 • prywatną opiekę medyczną
 • dogodną lokalizację miejsca pracy - Metro Politechnika 

 

.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV w języku polskim do dnia 31.03.2020r. na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego oraz oczekiwania finansowe

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty

 

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV następujących klauzul:

 • w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."

 •  w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

 Obowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf562.68 KB

Informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, wystarczy wysłać wniosek o wycofaniu zgody
na adres mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Share