pasek

 

Data przyjmowania zgłoszeń: do 07.03.2021 r.

Data rozstrzygnięcia: 21.03.2021 r.

Wymiar etatu: 1                                                                                                                 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Polna 40

Gotowość podjęcia pracy: od zaraz

 

 

Najważniejsze zadania na stanowisku Starszego Specjalisty:

Obsługa administracyjno-finansowa studenckich programów stypendialnych Agencji, w  szczególności:

 • prowadzenie dokumentacji projektu;
 • prezentowanie merytorycznych założeń programu stypendialnego (np. w formie przygotowania, wygłaszania prezentacji) w trakcie zewnętrznych spotkań Agencji, jak konferencje, targi i innych przedsięwzięć promujących szkolnictwo wyższe i ofertę stypendialną Agencji;
 • bieżąca komunikacja z uczestnikami programu stypendialnego oraz uczelniami ich goszczącymi;
 • ocena merytoryczna raportów z realizacji toku studiów w ramach projektu;
 • organizacja spotkań stypendystów.

 

Od osób zgłaszających swoją kandydaturę oczekujemy:

 • doświadczenie w obsłudze studentów, programów mobilności studenckiej lub pracy w administracji;
 • doświadczenie we wdrażaniu, obsłudze i rozliczaniu programów EU, finansowanych ze środków finansowych PO WER;
 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich – preferowane kierunki w dziedzinach nauk humanistycznych lub społecznych;
 • wiedza ogólna dotycząca profilu działalności instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce;
 • umiejętność swobodnej komunikacji w mowie i piśmie w j. angielskim (min. poziom B2);
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności Excel na poziomie minimum średniozaawansowanym;
 • dyspozycyjność do uczestnictwa w sporadycznych wyjazdach służbowych.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy w systemie EZD lub ENOVA;
 • doświadczenie w obsłudze cudzoziemców;
 • znajomość innych języków obcych.

 

Zapewniamy:

 • ciekawą pracę w młodej, dynamicznie rozwijającej się organizacji;
 • kontakt z przedstawicielami środowiska akademickiego;
 • możliwość pogłębiania wiedzy (szkolenia, kursy językowe);
 • wspierającą atmosferę pracy;
 • prywatną opiekę medyczną.

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną

na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., do dnia 07.03.2021 r.

 

W tytule wiadomości prosimy podać stanowisko, numer referencyjny ogłoszenia i oczekiwania finansowe.

 

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA: https://nawa.gov.pl/images/PO-WER/Obowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf

 

oraz o zawarcie w CV następujących klauzuli w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko:

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."

w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

 

https://nawa.gov.pl/images/PO-WER/Obowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Share