NAWA - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Wyniki naboru wniosków o udział w Programie Katamaran – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że zgodnie z art. 25 ustawy o NAWA w wyniku naboru wniosków o udział w Programie KATAMARAN – Przygotowanie
i realizacja wspólnych studiów II stopnia
w dniu 16 września 2019 roku zatwierdzona została lista podmiotów, które otrzymały środki finansowe. 

Lista podmiotów dostępna jest 

Decyzje o przyznaniu środków finansowych będą sukcesywnie przesyłane Wnioskodawcom w systemie teleinformatycznym NAWA.

Celem Programu KATAMARAN jest wsparcie polskich uczelni w zakresie tworzenia
i realizacji międzynarodowych programów kształcenia na wspólnych studiach II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu.

POLONISTA – Program Stypendialny dla studentów i naukowców

 

Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego w świecie przez umożliwienie obcokrajowcom zainteresowanym językiem polskim i polską kulturą podjęcia studiów lub realizacji projektów badawczych w Polsce. Program adresowany jest do studentów studiów polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce) oraz do naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.

Studenci - stypendyści NAWA podczas częściowych (semestralnych lub dwusemestralnych) lub pełnych studiów w Polsce mogą rozwijać swoje zainteresowania polonistyczne przez doskonalenie znajomości języka polskiego, uczestniczenie w wykładach i zajęciach zgodnie z programem wybranych studiów, prowadzenie badań, realizację projektów naukowych, zbieranie materiałów do pracy naukowej lub dyplomowej, korzystanie z zasobów bibliotek uniwersyteckich i archiwów. Zainteresowani studenci wybierają uczelnię, na której planują podjąć studia. Wybrany kierunek powinien być zgodny z programem studiów realizowanych na uczelni macierzystej. Wnioskodawca musi uzyskać zgodę wybranej uczelni na podjęcie studiów i akceptację przedstawionego programu studiów. Studia odbywają się w języku polskim.

Uprawnieni do udziału w Programie są również laureaci i finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego organizowanej poza Polską, którzy mogą ubiegać się o stypendium NAWA na okres studiów polonistycznych I lub II stopnia na wybranej uczelni publicznej w Polsce.

W ramach Programu Naukowcy z zagranicznych ośrodków akademickich i naukowych mogą realizować trwające od 3 do 12 miesięcy projekty badawcze w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, których celem jest m.in. prowadzenie badań naukowych (w tym we współpracy z polskimi naukowcami), pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowych, odbycie stażu podoktorskiego, prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku przyjmującym, intensywna nauka języka polskiego. Wnioskodawcy w toku rekrutacji muszą przedstawić zaproszenie z Ośrodka goszczącego potwierdzające gotowość przyjęcia stypendysty NAWA.

Nabór wniosków planowany jest od 6 marca do 15 maja 2020 r.

View all
Agricultural sciences
Białystok
Engineering and technology
Gdańsk
Humanities
Kajetany
Katowice
Kraków
Kórnik
Lublin
Medical and health sciences
Natural science
Poznań
Social sciences
Toruń
Warszawa
Wrocław
Łódź
Świerk

View all
Agricultural sciences
Białystok
Engineering and technology
Gdańsk
Humanities
Kajetany
Katowice
Kraków
Kórnik
Lublin
Medical and health sciences
Natural science
Poznań
Social sciences
Toruń
Warszawa
Wrocław
Łódź
Świerk

Apostille and legalization

 Legalisation is the certification of a document’s formal conformity with the law binding in the place of its issue or of the authenticity of the seals and signatures placed on the document. In countries – parties to the Hague Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents legalisation was replaced by apostille.

It is not obligatory to legalize your documents (or obtain an apostille) before taking them abroad.

 Polish National Agency for Academic Exchange provides apostille and authentication on documents awarded by Polish higher education institutions. List of the documents is published in section “What documents we certify