Komunikat do ogłoszenia o naborze nr 4/2020 z dnia 16.01.2020 dotyczący studentów studiów 7. semestralnych

W nawiązaniu do Ogłoszenia o naborze nr 4/2020 z dnia 16.01.2020 uprzejmie wyjaśniamy, iż tegoroczny nabór wniosków do Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia, obejmuje studentów siedmiosemestralnych studiów I stopnia, którzy ukończą studia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 i planują rozpocząć studia II stopnia od semestru letniego w roku akademickim 2020/21.

 

Share