Zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem dotyczącym zasad wypłacania świadczeń stypendialnych w okresie wakacyjnym dla stypendystów programów studenckich Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Komunikat dostępny jest tutaj

Share