Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej nr 16/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi w związku z zagrożeniem epidemicznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Treść dostępna tutaj

Share