Ukraina - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Strona ukraińska oferuje:

-  staże naukowo-badawcze dla pracowników naukowo-dydaktycznych-  40 osobomiesięcy

Realizacja studiów częściowych/semestralnych i staży naukowo-badawczych w uczelniach ukraińskich musi odbywać się w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Oświaty i Nauki Ukrainy.

Stypendium wypłaca strona polska.

Termin składania wniosków do NAWA upływa 15 stycznia 2019 r.

Zobacz: O Programie

Share

Menu