NCN i NAWA nawiązały współpracę - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Atrakcyjne stypendium dla najlepszych doktorantów w szkołach doktorskich, finansowanie badań oraz możliwość odbycia stażu zagranicznego – to podstawowe założenia nowego konkursu PRELUDIUM BIS organizowanego wspólnie przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Obie agencje podpisały dziś porozumienie w sprawie współpracy. 

Celem współpracy NCN i NAWA jest tworzenie wspólnych form finansowania badań, mających zapewnić ciągłość i spójność prac badawczych, a także zwiększanie mobilności, która jest niezbędnym elementem na drodze do osiągania doskonałości naukowej i nawiązywania współpracy międzynarodowej. Rezultatem wspólnych działań tych dwóch instytucji będzie komplementarna oferta konkursowa, zapewniająca większą efektywność systemu grantowego. Porozumienie w imieniu NCN podpisał dyrektor prof. Zbigniew Błocki, zaś w imieniu NAWA – dyrektor Łukasz Wojdyga. W uroczystości wziął udział wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

PRELUDIUM BIS jest pierwszym owocem współpracy pomiędzy podlegającymi Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego agencjami. Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich zostanie ogłoszony przez NCN już 16 września. Program skierowany jest do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie, a NAWA sfinansuje w nim staż zagraniczny dla doktoranta realizującego projekt badawczy.

W ramach pierwszej edycji konkursu PRELUDIUM BIS zostanie zapewnione wsparcie dla 300 uczestników szkół doktorskich. Wypracowany wspólnie przez NCN i NAWA model finansowania przyczyni się do skutecznego kształtowania ich dalszej kariery badawczej w oparciu o kryterium doskonałości naukowej. Trwają również rozmowy nad możliwością współpracy przy kolejnych inicjatywach i wsparcia przez NCN części badawczej w takich programach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, jak planowany program im. Napoleona Cybulskiego dla uznanych naukowców z zagranicy na przyjazdy długookresowe, czy program Polskie Powroty umożliwiający wyróżniającym się polskim naukowcom powrót do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.

Wnioski w pierwszej edycji  konkursu PRELUDIUM BIS będzie można składać do 16 grudnia 2019 r.

Podpisaniu porozumienia towarzyszyła konferencja prasowa z udziałem wicepremiera Jarosława Gowina - Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przewodniczących Rad obu agencji prof. Małgorzaty Kossowskiej oraz prof. Sebastiana Kołodziejczyka.

2019 09 12 podpisanie umowy NCN NAWA 5    

2019 09 12 podpisanie umowy NCN NAWA 5

2019 09 12 podpisanie umowy NCN NAWA 5

2019 09 12 podpisanie umowy NCN NAWA 9new

2019 09 12 podpisanie umowy NCN NAWA 5

Zdjęcia: NCN

 

 

 

 

Share