Program Welcome to Poland – historie sukcesu - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Bez tytułu copy copy copy copy copy

Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (Polna 40, 00-635 Warszawa. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w celu wzięcia udziału w spotkaniu Direct to Recognition.

Przekazanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa przekazania danych oznacza brak możliwości udziału w spotkaniu.

Dane będą przechowywane przez okres 2 lat w celu zaproszenia uczestników na kolejne spotkania i konferencje oraz przekazywania informacji nt. zmian w przepisach dotyczących uznawalności wykształcenia.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:

  • żądania dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa),
  • przenoszenia danych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: odo@nawa.gov.pl.

Wymagane

* oznacza pola obowiązkowe