Harmonogram naborów 2019 - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Nazwa programu/działania

2019 rok

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1

Polskie Powroty

x

x

x

 x              

2

Program im. Bekkera

     

x

x

x

           

3

Program im. Iwanowskiej

               

x

x

x

 

4

Program im. Walczaka

   

x

 x              

5

Wymiana bilateralna naukowców – nabór wiosenny

     

x

x

x

           

Wymiana bilateralna naukowców – nabór jesienny

               

x

x

x

 

6

Program im. Ulama 

x

x

x

 x                

7

Program im. Cybulskiego - długookresowe przyjazdy naukowców

                 

x

x

x

8

Program im. Znanieckiego – średnio i długookresowe przyjazdy doktorantów

                 

x

x

x

9

Program stypendialny wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej: wyjazdy i przyjazdy

                 

x

x

 

10

PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

 

x

x

x

 x            

11

STER – Stypendia doktorskie dla cudzoziemców

                 

x

x

x

12

Promocja Zagraniczna

   

x

x

x

             

13

Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

   

x

x

x

             

14

Welcome to Poland

     

x

x

x

           

15

KATAMARAN - Tworzenie i realizacja wspólnych studiów II stopnia

 

x

x

             

16

Program stypendialny dla Polonii - studia I stopnia

 

x

x

                 

Program stypendialny dla Polonii – studia II stopnia

 

x

x

                 

Program stypendialny dla Polonii – studia III stopnia

         

x

x

x

       

17

Program stypendialny im. Banacha

   

x

x

               

18

Program stypendialny im. Łukasiewicza

   

x

x

               

19

Poland My First Choice

   

x

x

 x              

20

Program Lektorzy

x

x

                   

21

Kursy języka i kultury polskiej dla cudzoziemców

 

x

x

                 

22

Program promocji języka polskiego

   

x

x

 x

x

x

     

23

Program dla studentów polonistyki

   

x

x

               

Share

Menu