Zagraniczne systemy szkolnictwa wyższego

Realizując swoje zadania Biuro Uznawalności Wykształcenia przygotowuje kompleksowe opracowania dotyczące wybranych zagranicznych systemów szkolnictwa wyższego. Każde z tych opracowań zawiera diagram obrazujący system szkolnictwa wyższego w danym kraju, opisy poszczególnych poziomów studiów oraz nazwy uzyskiwanych tytułów i stopni, skalę ocen, listę uznanych uczelni, tabelę ułatwiającą ocenę zagranicznych dyplomów z punktu widzenia polskiego prawa oraz przykłady tych dyplomów i towarzyszących im dokumentów.

 

pdfAUSTRIA6.48 MB

pdfAZERBEJDŻAN2.23 MB

pdfBANGLADESZ4.7 MB

pdfBIAŁORUŚ4.12 MB

pdfBRAZYLIA8.84 MB

pdfCHINY4.12 MB

pdfCZECHY5.77 MB

pdfEGIPT8.07 MB

pdfFRANCJA1.38 MB

pdfGRUZJA6.25 MB

pdfHISZPANIA5.1 MB

pdfHOLANDIA4.11 MB

pdfINDIE7.23 MB

pdfIRAK3.59 MB

pdfIRAN4.14 MB

pdfIRLANDIA4.88 MB

pdfJAPONIA5.06 MB

pdfJORDANIA3.97 MB

pdfKANADA968.55 KB

pdfKAZACHSTAN1.37 MB

pdfKIRGISTAN2.32 MB

pdfKOLUMBIA4.68 MB

pdfLITWA865.59 KB

pdfMEKSYK4.6 MB

pdfNIEMCY2.18 MB

pdfNIGERIA6.79 MB

pdfPAKISTAN3.86 MB

pdfROSJA475.78 KB

pdfSŁOWACJA3.87 MB

pdfSYRIA4.43 MB

pdfTURCJA2.07 MB

pdfUKRAINA1.23 MB

pdfUSA5.76 MB

pdfUZBEKISTAN1.54 MB

pdfWIELKA BRYTANIA6.29 MB

pdfWŁOCHY3.98 MB

pdfWIETNAM3.34 MB

Share