Strona bułgarska przyjmie:

1)    10 studentów filologii bułgarskiej na 5-cio miesięczne studia częściowe

2)    studentów innych kierunków na studia częściowe w łącznym limicie rocznym do 30 miesięcy

 3)   9 studentów filologii bułgarskiej oraz specjalistów w zakresie języka bułgarskiego na miesięczne kursy językowe

Termin składania wniosków do NAWA upływa 15 stycznia 2019 r.

Stypendium wypłaca strona polska (z wyjątkiem kursów językowych, które finansuje strona bułgarska).

Zobacz: O Programie

Share