Oferta strony egipskiej obejmuje 40 miesięcy stypendialnych na staże naukowo-badawcze dla studentów i doktorantów w różnych dziedzinach nauki, realizowane w egipskich uczelniach i instytucjach naukowych;

Termin składania wniosków do NAWA upływa 20 grudnia 2019 r.

Stypendium wypłaca strona polska

Zobacz: O Programie

Share