Exams - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 • Apostille and legalization
 • Recognition
 • ScientistsScientists
 • InstitutionsInstitutions
 • StudentsStudents
 • The Polish LanguageThe Polish Language
 • International Promotion
 • There is no translation available.

  Uprzejmie informujemy, że terminy egzaminów dla pozostałych regionów konsularnych są w trakcie ustalania z właściwymi placówkami dyplomatycznymi i będą sukcesywnie publikowane.

  UWAGA: Egzaminy dla kandydatów z Białorusi organizowane są na terenie Polski.

   

  Kraj i miasto egzaminu

  Placówki dyplomatyczne

  Daty egzaminów (harmonogram)

  Polska - Siedlce

  Konsulat Generalny RP w Brześciu

  8-9.07.2019

  Polska - Siedlce

  Ambasada RP w Mińsku

  10-11.07.2019

  Polska - Białystok

  Konsulat Generalny RP w Grodno

  8-9.07.2019 (I tura)

  10-11.07.2019 (II tura)

  Brazylia - Kurytyba

  Konsulat Generalny RP w Kurytybie

  07.08.2019

  Czechy - Ostrawa (Cieszyn)

  Konsulat Generalny RP w Ostrawie (Cieszyn)

  25.06.2019 

  Gruzja - Tbilisi

  Ambasada RP w Tbilisi

  16.07.2019

  Kazachstan - Nur-Sułtan

  Ambasada RP w Nur-Sułtanie (d. Astana)

  3-4.07.2019

  Kazachstan - Ałmaty

  Konsulat Generalny RP w Ałmaty, w tym kandydaci z Kirgistanu

  5-6.07.2019

  Uzbekistan - Taszkent

  Ambasada RP w Taszkencie

  7-8.07.2019

  Litwa - Wilno

  Ambasada RP w Wilnie

  22.06.2019

  Łotwa - Ryga

  Ambasada RP w Rydze

  08.07.2019

  Mołdawia - Kiszyniów

  Ambasada RP w Kiszyniowie

  02.07.2019

  Rosja - Moskwa

  Ambasada RP w Moskwie  oraz kandydaci z okręgu konsularnego w Sankt Petersburgu

  15.07.2019

   

  Rosja - Kaliningrad

  Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie

  12.07.2019 

  Rosja - Irkuck

  Konsulat Generalny RP w Irkucku

  w trakcie ustalania

  Rumunia - Bukareszt

  Ambasada RP w Bukareszcie

  08.08.2019

  Ukraina - Lwów

  Konsulat Generalny RP we Lwowie

  1-2.07.2019

  Ukraina - Łuck

  Konsulat Generalny RP w Łucku

  4-5.07.2019

  Ukraina - Kijów

  Ambasada RP w Kijowie oraz kandydaci   z okręgu konsularnego w Charkowie

  1-2.07.2019

  Ukraina - Winnica

  Konsulat Generalny RP w Winnicy oraz kandydaci  z okręgu konsularnego w Odessie

  4-5.07.2019

  Szczegółowe informacje o miejscu i godzinie przeprowadzania egzaminów zostaną przekazane  kandydatom, których wnioski przeszły do etapu oceny merytorycznej.

  Bardzo prosimy wszystkich tegorocznych kandydatów, którzy uzyskali pozytywną ocenę formalną wniosków złożonych w systemie NAWA, o sprawdzenie prawidłowości wybranej placówki dyplomatycznej, właściwej dla ich miejsca zamieszkania. W przypadku wykrycia jakichkolwiek rozbieżności – prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy lub telefoniczny.

  Poniżej prezentujemy przykładowe testy egzaminacyjne z przedmiotów kierunkowych z ubiegłego roku:

  Biologia

  Chemia

  Fizyka

  Geografia

  Historia

  Matematyka

  Język polski - podstawowy

  Język polski - podstawowy - tekst

  Język polski - rozszerzony

  Język polski - rozszerzony - tekst

  Share

  Menu