Exams - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Uprzejmie informujemy, że terminy egzaminów dla pozostałych regionów konsularnych są w trakcie ustalania z właściwymi placówkami dyplomatycznymi i będą sukcesywnie publikowane.

UWAGA: Egzaminy dla kandydatów z Białorusi organizowane są na terenie Polski.

 

Kraj i miasto egzaminu

Placówki dyplomatyczne

Daty egzaminów (harmonogram)

Polska - Siedlce

Konsulat Generalny RP w Brześciu

8-9.07.2019

Polska - Siedlce

Ambasada RP w Mińsku

10-11.07.2019

Polska - Białystok

Konsulat Generalny RP w Grodno

8-9.07.2019 (I tura)

10-11.07.2019 (II tura)

Brazylia - Kurytyba

Konsulat Generalny RP w Kurytybie

07.08.2019

Czechy - Ostrawa (Cieszyn)

Konsulat Generalny RP w Ostrawie (Cieszyn)

25.06.2019 

Gruzja - Tbilisi

Ambasada RP w Tbilisi

16.07.2019

Kazachstan - Nur-Sułtan

Ambasada RP w Nur-Sułtanie (d. Astana)

3-4.07.2019

Kazachstan - Ałmaty

Konsulat Generalny RP w Ałmaty, w tym kandydaci z Kirgistanu

5-6.07.2019

Uzbekistan - Taszkent

Ambasada RP w Taszkencie

7-8.07.2019

Litwa - Wilno

Ambasada RP w Wilnie

22.06.2019

Łotwa - Ryga

Ambasada RP w Rydze

08.07.2019

Mołdawia - Kiszyniów

Ambasada RP w Kiszyniowie

02.07.2019

Rosja - Moskwa

Ambasada RP w Moskwie  oraz kandydaci z okręgu konsularnego w Sankt Petersburgu

15.07.2019

 

Rosja - Kaliningrad

Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie

12.07.2019 

Rosja - Irkuck

Konsulat Generalny RP w Irkucku

w trakcie ustalania

Rumunia - Bukareszt

Ambasada RP w Bukareszcie

08.08.2019

Ukraina - Lwów

Konsulat Generalny RP we Lwowie

1-2.07.2019

Ukraina - Łuck

Konsulat Generalny RP w Łucku

4-5.07.2019

Ukraina - Kijów

Ambasada RP w Kijowie oraz kandydaci   z okręgu konsularnego w Charkowie

1-2.07.2019

Ukraina - Winnica

Konsulat Generalny RP w Winnicy oraz kandydaci  z okręgu konsularnego w Odessie

4-5.07.2019

Szczegółowe informacje o miejscu i godzinie przeprowadzania egzaminów zostaną przekazane  kandydatom, których wnioski przeszły do etapu oceny merytorycznej.

Bardzo prosimy wszystkich tegorocznych kandydatów, którzy uzyskali pozytywną ocenę formalną wniosków złożonych w systemie NAWA, o sprawdzenie prawidłowości wybranej placówki dyplomatycznej, właściwej dla ich miejsca zamieszkania. W przypadku wykrycia jakichkolwiek rozbieżności – prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy lub telefoniczny.

Poniżej prezentujemy przykładowe testy egzaminacyjne z przedmiotów kierunkowych z ubiegłego roku:

Biologia

Chemia

Fizyka

Geografia

Historia

Matematyka

Język polski - podstawowy

Język polski - podstawowy - tekst

Język polski - rozszerzony

Język polski - rozszerzony - tekst

Share

Menu