Zatrudnianie nauczycieli akademickich w polskich uczelniach odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85).

Instytucją sprawującą nadzór nad działaniem i organizacją polskich uczelni – również w zakresie spraw pracowniczych – jest Departament Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Edukacji i Nauki (https://www.gov.pl/web/nauka/departament-szkolnictwa-wyzszego, tel. 22 52 92 384, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Na pytania związane z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwaną Konstytucją dla Nauki) Departament Szkolnictwa Wyższego odpowiada jedynie drogą mailową. Pytania można kierować na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Informacje na temat zatrudniania nauczycieli akademickich dostępne są również:

1) na stronie internetowej Konstytucji dla Nauki > Sprawy pracownicze > Pytania i odpowiedzi > Zatrudnienie: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/sprawy-pracownicze-najczesciej-zadawane-pytania#zatrudnienie;

2) w „Przewodniku po reformie szkolnictwa wyższego i nauki” w rozdziale poświęconym Obszarowi 2 – Sprawy pracownicze (w tym dyscyplinarne).

Share