Rumunia - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Strona rumuńska przyjmie:

  1)  pracowników naukowo-dydaktycznych na staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 10 miesięcy

  2)  studentów i doktorantów na studia częściowe oraz pobyty studyjne w łącznym limicie rocznym do 20 miesięcy

Stypendia wypłaca strona polska z wyjątkiem kursów językowych, które finansuje strona rumuńska.

Termin składania wniosków do NAWA upływa 15 stycznia 2019 r.

Zobacz: O Programie

Share