Strona rumuńska przyjmie:

  1)  pracowników naukowo-dydaktycznych na staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 10 miesięcy

  2)  studentów i doktorantów na studia częściowe oraz pobyty studyjne w łącznym limicie rocznym do 20 miesięcy

Stypendia wypłaca strona polska z wyjątkiem kursów językowych, które finansuje strona rumuńska.

Termin składania wniosków do NAWA upływa 15 stycznia 2019 r.

Zobacz: O Programie

Share