Serbia - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Strona serbska oferuje:

  1) stypendia na staże naukowe trwające od 1 do 9 m-cy (w łącznym limicie do 32 miesięcy)

  2)  stypendia na letnie kursy języka i kultury serbskiej (6 miejsc)

Stypendia wypłaca strona polska, z wyjątkiem kursów językowych, które finansuje strona serbska.

Termin składania wniosków do NAWA upływa 15 stycznia 2019 r.

Zobacz: O Programie

Share