Słowacja - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Strona słowacka przyjmie:

  1)  pracowników naukowo-dydaktycznych na staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 20 miesięcy (długość stażu może wynosić od 1 do 10 miesięcy)

   2) doktorantów na pobyty studyjne w łącznym rocznym limicie do 8 miesięcy (długość pobytu może wynosić od 1 do 3 miesięcy)

Stypendia wypłaca strona polska.

Termin składania wniosków do NAWA upływa 15 stycznia 2019 r.

Zobacz: O Programie

Share