Strona słoweńska przyjmie:

  • pracowników naukowych oraz studentów na staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 16 miesięcy (długość pobytu może wynosić od 1 do 9 miesięcy)

Uwaga! Zgodnie z zasadami rekrutacji partnera słoweńskiego (Agencji CMEPIUS), wiek studenta nie może przekraczać 26 lat (do ukończenia pobytu w Słowenii), wiek kandydatów na staże naukowe – do 30 lat.

Stypendia wypłaca strona słoweńska.

Termin składania wniosków do NAWA upływa 15 stycznia 2019 r.

 Zobacz: O Programie

 

Share