Węgry - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Rekrutacja warunkowa

Strona węgierska przyjmie:

1) pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów na staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 18 miesięcy stypendialnych (tj. 18 osób na staże od 1 do 9 miesięcy) i 70 dni stypendialnych (5 osób na staże od 5 do 21 dni)

2) doktorantów na pobyty studyjne (limit 30 miesięcy stypendialnych)

Stypendia wypłaca strona polska, z wyjątkiem kursów językowych oraz staży naukowych, które finansuje strona węgierska.

Termin składania wniosków do NAWA upływa 15 stycznia 2019 r.

Zobacz: O Programie

Share