NAWA - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Rejestracja na targi EAIE 2024

Wymagane
Wymagane
Wymagane
Pole wymagane. Jeśli formularz nie przyjmuje wprowadzonej wartości, ta uczelnia już zgłosiła swój udział w targach. W przypadku pytań, prosimy o kontakt: tel. 22 390 35 36
Pole wymagane. Jeśli formularz nie przyjmuje wprowadzonej wartości, ta uczelnia już zgłosiła swój udział w targach. W przypadku pytań, prosimy o kontakt: tel. 22 390 35 36
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem wizerunku i danych w niniejszym formularzu jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, ul. Polna 40, 00-635 Warszawa; kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: odo@nawa.gov.pl.
  2. Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania.
  3. Wykorzystanie i rozpowszechnianie Pani/Pana wizerunku nastąpi w celach promocyjnych i marketingowych Administratora, w związku z realizacją zadania publicznego nałożonego na Administratora, w tym w szczególności w celu udokumentowania przedsięwzięcia, w realizacji którego bierze Pani/Pan udział.
  4. Wizerunek będzie przetwarzany do momentu ustania celu przetwarzania lub do wycofania zgody na przetwarzanie.
  5. Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie stosownych przepisów prawa i podmiotom współpracującym z Agencją na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, a także nieograniczonemu kręgowi osób, które są użytkownikami kanałów komunikacyjnych Agencji, w których dojdzie do publikacji wizerunku.
  6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do: wycofania zgody, a także żądania od Agencji dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu wobec  przetwarzania,   przy  czym realizacja każdego z praw będzie przysługiwała w przypadkach i na zasadach określonych w art. 15-22 RODO. Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie realizowane przez Administratora.