Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że w wyniku naboru wniosków o udział w Programie Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe, zgodnie z art. 25 ustawy o NAWA, w dniu 23 września 2019 roku zatwierdzona została lista podmiotów, które otrzymały środki finansowe. Lista podmiotów dostępna jest tutaj.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że w wyniku naboru wniosków o udział w Programie Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe, zgodnie z art. 25 ustawy o NAWA, w dniu 15 listopada 2019 roku zatwierdzona została zaktualizowana lista podmiotów, które otrzymały środki finansowe. Lista podmiotów dostępna jest tutaj.

Udostępnij