W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 w Polsce i na świecie oraz czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, a także wynikających z tego tytułu utrudnień w kontaktach z Partnerami zagranicznymi, NAWA informuje, że ogłoszenie tegorocznego naboru wniosków do programu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej zostało przesunięte na jesień br.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony oraz subskrypcji newslettera.

 

 

Logotyp wersja polska

pasek

Logotyp wersja angielska

Power Eng

 

 

 

 

 

Udostępnij