W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 w Polsce i na świecie oraz czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, a także wynikających z tego tytułu utrudnień w kontaktach z Partnerami zagranicznymi, NAWA informuje, że ogłoszenie kolejnego naboru wniosków do programu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej zostało przesunięte na 2022 rok.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony oraz subskrypcji newslettera

Udostępnij