Celem głównym Programu jest wsparcie uczelni i jednostek naukowych prowadzących kształcenie w rozwoju długofalowych relacji z zagranicznymi absolwentami, wykorzystaniu ich wiedzy i doświadczeń w procesach edukacyjnych oraz budowaniu we współpracy z nimi marki polskich instytucji za granicą.

Celami szczegółowymi Programu są:

  • wsparcie uczelni i jednostek naukowych prowadzących kształcenie w systemowym i długofalowym budowaniu relacji z zagranicznymi absolwentami studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich w Polsce;
  • aktywizacja uczelni oraz jednostek naukowych i ich pracowników w zakresie współpracy z zagranicznymi absolwentami;
  • tworzenie warunków sprzyjających wykorzystaniu doświadczeń i wiedzy zagranicznych absolwentów w procesie edukacji i rozwoju kariery zawodowej obecnych studentów;
  • wsparcie działań służących budowaniu marki polskich uczelni i jednostek naukowych 
    za granicą dzięki współpracy z zagranicznymi absolwentami.

Udostępnij