Celem głównym Programu jest wsparcie uczelni i innych i innych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki w budowaniu ich marki międzynarodowej oraz promocji za granicą.

Celami szczegółowymi Programu są:

  1. wspieranie długofalowej współpracy uczelni i innych uprawnionych instytucji wskazanych w regulaminie Programu z ich zagranicznymi absolwentami;
  2. aktywizacja uczelni i innych uprawnionych instytucji w kierunku nowoczesnego i skutecznego promowania oferty dydaktycznej i naukowej za granicą;
  3. tworzenie efektywnych narzędzi do pozyskiwania przez polskie uczelnie i inne uprawnione instytucje zagranicznych kandydatów na studia i nauczycieli akademickich;
  4. aktywizacja uczelni i innych uprawnionych instytucji w obszarze współpracy międzynarodowej i upowszechniania wyników badań poprzez finansowanie publikacji w zagranicznych czasopismach naukowych lub finansowanie organizacji międzynarodowych konferencji naukowych.

Udostępnij