Celem głównym Programu Promocja Zagraniczna jest wsparcie uczelni i innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki w budowaniu ich marki międzynarodowej oraz promocji za granicą.

Celami szczegółowymi Programu są:

  • wspieranie długofalowej współpracy uczelni i innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki z ich zagranicznymi absolwentami;
  • aktywizacja uczelni oraz innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki i ich pracowników w kierunku nowoczesnego i skutecznego promowania oferty dydaktycznej i naukowej za granicą;
  • stworzenie efektywnych narzędzi do pozyskiwania przez polskie uczelnie i inne jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki zagranicznych kandydatów na studia i nauczycieli akademickich;
  • aktywizacja uczelni i innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie nawiązywania współpracy i upowszechniania wyników badań poprzez wspieranie publikacji w prestiżowych zagranicznych czasopismach naukowych i organizację międzynarodowych konferencji naukowych.

Udostępnij