Załączniki do Podręcznika dla Beneficjentów

1) Wzór Oświadczenia uczestnika dotyczącego danych osobowych RODO NAWA – zał. nr 4 (WORD)

2) Wzór Dodatkowej zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych – zał. nr 5a (WORD)

3) Zasady i sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych – zał. nr 6 (PDF)

4) Wzór Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – zał. nr 7a (WORD)

5) Wzór Odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – zał. nr 8a (WORD)

6) Wzór Certyfikatu – zał. nr 10a (WORD)

7) Wzór Raportu częściowego – zał. nr 11a (PDF)

8) Wzór Raportu końcowego – zał. nr 12a (PDF)

9) Wzór Opisu dokumentu księgowego – zał. nr 15a (WORD)

10) Wzór Ewidencji godzin – umowa o pracę – zał. nr 16a (WORD)

11) Wzór Ewidencji godzin – umowa zlecenia – zał. nr 17a (WORD)

12) Wzór Protokołu odbioru usługi – zał. nr 18a (WORD)

13) Wzór Karty zmian – zał. nr 19a (WORD)

Udostępnij