Welcome to Poland

Tytuł projektu: Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland

Celem projektu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy, przygotowanie organizacyjne miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry zagranicznej oraz rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją w domu. Kluczowym działaniem będzie również kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i otoczeniu społecznym uczelni.

 

Projekt jest realizowany w okresie styczeń 2018 roku – marzec 2022 roku.

Budżet projektu wynosi 33 333 333,00 złotych, z czego 28 093 333,05 złotych stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

pasek copy

Udostępnij