Ogłoszenie o naborze nr 14/2018 z dnia 16.07.2018- II nabór

Ogłoszenie o naborze nr 14/2018 z dnia 16.07.2018 zmienione w dniu 24.07.2018*

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Kierowanie lektorów języka polskiego do zagranicznych ośrodków akademickich w roku akademickim 2018/2019 – II nabór.

Cel Programu

Celem Programu jest nauczanie i promocja języka polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez kierowanie lektorów języka polskiego jako obcego na 10 miesięcy do zagranicznych ośrodków akademickich. Wykwalifikowani lektorzy, którzy otrzymają stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej będą w roku akademickim 2018/2019 prowadzić lektoraty języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu lektor – stypendysta NAWA:

  • przygotowuje i prowadzi kursy języka polskiego jako obcego;
  • przygotowuje i prowadzi zajęcia związane z upowszechnianiem wiedzy o Polsce - jej kulturze i historii (w uzgodnieniu z uczelnią przyjmującą);
  • utrzymuje kontakty z polskimi placówkami dyplomatycznymi, instytucjami kultury oraz przedstawicielami biznesu i innymi podmiotami, by proponować uczestnikom prowadzonych zajęć jak najszerszą i najbardziej atrakcyjną ofertę działań umożliwiających poznanie Polski i polszczyzny.

Regulamin Programu

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 17 do 31 lipca 2018 roku.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 31 sierpnia 2018 roku.

Wzór umowy

Lista zagranicznych osrodkow akademickich 2018/2019

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu

514 500 zł
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Zmiany dotyczą Listy zagranicznych ośrodków akademickich, w której dodano Państwowy Uniwersytet w Irkucku oraz związanego z tym zwiększenia wysokości środków finansowych na realizację programu z 460 000 zł na 514 500 zł 

 

Ogłoszenie o naborze nr 1/2018 z dnia 1.02.2018 - I nabór

Ogłoszenie o naborze nr 1/2018 z dnia 1.02.2018

Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie LEKTORZY - Kierowanie lektorów języka polskiego do zagranicznych ośrodków akademickich w roku akademickim 2018/2019.

Cel Programu

Celem Programu jest nauczanie i promocja języka polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez kierowanie lektorów języka polskiego jako obcego na 10 miesięcy do zagranicznych ośrodków akademickich. Wykwalifikowani lektorzy, którzy otrzymają stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej będą w roku akademickim 2018/2019 prowadzić lektoraty języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu lektor – stypendysta NAWA:

  • przygotowuje i prowadzi kursy języka polskiego jako obcego;
  • przygotowuje i prowadzi zajęcia związane z upowszechnianiem wiedzy o Polsce – jej kulturze i historii (w uzgodnieniu z uczelnią przyjmującą);
  • utrzymuje kontakty z polskimi placówkami dyplomatycznymi, instytucjami kultury oraz przedstawicielami biznesu i innymi podmiotami, by proponować uczestnikom prowadzonych zajęć jak najszerszą i najbardziej atrakcyjną ofertę działań umożliwiających poznanie Polski i polszczyzny.

Regulamin-Programu

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/loginw okresie od 1 lutego 2018 do 31 marca 2018 roku.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 czerwca 2018 roku.

Wzor-umowy

Zal.-nr-1-do-umowy-wzor-raportu-czastkowego

Zal.-nr-2-do-umowy-wzor-raportu-koncowego

Zal.-nr-3-do-umowy-ankieta-ewaluacyjna

Lista-zagranicznych-osrodkow-akademickich

FAQ-NAJCZESCIEJ-ZADAWANE-PYTANIA

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu

4 mln. zł

Lista-rankigowa-program-Kierowanie-lektorow-jezyka-polskiego-do-zagranicznych-osrodkow-akademickich-w-roku-20182019

Udostępnij