Zarządzenie Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej określające nowe wysokości stypendiów przyznawanych cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej: 

Wysokość stypendiów przyznawanych cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej.pdf

Udostępnij