Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy,  że w celu ubiegania się o przedłużenie wypłaty stypendium na kolejny rok kształcenia w Polsce w ramach programów stypendialnych im. S. Banacha oraz I. Łukasiewicza należy przesłać do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, za pośrednictwem uczelni macierzystej uczestnika programu, w terminie do dnia 7 września 2018 roku,  w zależności od formy kształcenia dokumenty takie jak:

 1. Wniosek (dotyczy I, II i III stopień);

Wniosek-o-przedluzenie-stypendium_2018_19 

 1. Opinia promotora (dotyczy III stopnia);
 2. Zaświadczenie uczelni o zaliczeniu aktualnego roku studiów wraz z informacją o rejestracji na następny rok (dotyczy I, II i III stopień);
 3. Podanie stypendysty wraz z zaświadczeniem ze Szkoły Języka Polskiego dla Cudzoziemców o zaliczeniu kursu (dotyczy kursu przygotowawczego);
 4. Kopia dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium RP (dotyczy wszystkich stypendystów).
 5. Podpisana informacja o wykorzystaniu danych osobowych (RODO) (dotyczy wszystkich stypendystów).

Kliknij na dokument, aby pobrać informację do podpisania w wersji pdf. RODO_PL

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacja o przyznaniu stypendium na rok akademicki 2018/19 zostanie przekazana uczelniom w terminie do końca września.  

ENGLISH VERSION

Please be informed that in order to apply for the scholarship of the Ignacy Łukasiewicz Programme for the next year of studies in the academic year 2018/19 an application with other required documents should be sent to the Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA), through the host university. Deadline expires on 7th of September, 2018.

List of required documents:

 1. Application (students of 2nd and 3rd cycle studies).

Click on the following file to download an application to fill in. Wniosek-o-przedluzenie-stypendium_2018_19

 1.  The tutor’s opinion (students of 3rd cycle studies).
 2. A document confirming completion of the current year of study along with information about registration for the next year (students of 2nd and 3rd cycle studies).
 3. Application of scholarship prolongation along with the document confirming completion of the current year of study (students of preparatory courses).
 4. A copy of the document authorizing to the stay on the Polish territory (all applicants).
 5. Signed information about the use of a personal data version in Polish and English Language (RODO) (all applicants).

Click on the following file to download an information to sign in the pdf version: RODO_PL_EN_Lukasiewicz

Incomplete applications will not be considered.

Information about the prolongation of a participation in the Programme for the next academic year will be announced till the end of September 2018. 

Udostępnij