Zapraszamy do zapoznania się z „Zarządzeniem nr 38/2020 Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia wysokości stypendiów przyznawanych cudzoziemcom”.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Treść dostępna tutaj

Udostępnij