Planowany termin ogłoszenia wyników nabory w drugiej edycji programu nastąpi do dnia 31 stycznia 2022 roku.

Udostępnij