Zmiana wymiaru zaliczki numer 1 dla umów programu Polskie Powroty edycja 2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 listopada br. zmianie uległ Regulamin programu Polskie Powroty dla edycji 2019. Zmianie uległ zapis na stronie 24 w punkcie 2 rozdziału 6.4. Zmiana w Regulaminie polega na zwiększeniu pierwszej płatności do 25 % przyznanego finansowania.

Zaktualizowany Regulamin Programu 

Regulamin Programu

Zal.-2-5-do-Regulaminu-programu-Polskie-Powroty-2019

Udostępnij