Komunikat w sprawie zmian Regulaminu programu stypendialnego im. W. Iwanowskiej

(edycja pierwsza – październik 2018)

19 marca 2020

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmian w Regulaminie programu stypendialnego im. W. Iwanowskiej (edycja pierwsza – październik 2018).  

Zmiana została wprowadzona w punkcie 6.1 Regulaminu, w ramach którego akapit pierwszy i drugi otrzymują brzmienie: 

„Projekt może być realizowany przez okres od 6 do 12 miesięcy, przy czym wyjazd nie może nastąpić wcześniej niż 1 września 2019 r. ani później niż 31 grudnia 2020 r.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zawieszenie realizacji projektu na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli zaistniały czynniki uniemożliwiające jego realizację. W okresie zawieszenia stypendium nie przyznaje się.”

Regulamin Programu im. Wilhelminy Iwanowskiej edycja 2018

Udostępnij