Wyniki naboru 2018

Iwanowska_Lista-rankingowa

 

Wyniki preselekcji

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że w pierwszym naborze w programie im. W. Iwanowskiej złożono 105 wniosków. W wyniku preselekcji do kolejnego etapu oceny zostało zakwalifikowanych 70 spośród 101 poprawnych formalnie wniosków. Wyniki oceny wniosków na tym etapie są dostępne za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA. Ostateczne wyniki w pierwszym naborze programu zostaną ogłoszone w maju br.

Udostępnij