Wyniki naboru wniosków w drugiej edycji Programu im. Iwanowskiej.

Lista wniosków finansowanych w naborze w 2019 r.

Lista rezerwowa w naborze w 2019 r. (kolejność wg punktacji)

 

Udostępnij