W wyniku postępowania o nadanie akredytacji Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, dwanaście polskich uczelni gwarantujących swoim doświadczeniem oraz potencjałem organizacyjnym i merytorycznym przeprowadzenie wysokiej jakości kursów otrzymuje Akredytację NAWA.

Uzyskanie Akredytacji Agencji jest warunkiem realizacji poszczególnych typów kursów NAWA: Kursu Przygotowawczego NAWA, Letniego kursu NAWA, Zdalnego letniego kursu NAWA, Letniego kursu NAWA dla lektorów-cudzoziemców, Zdalnego letniego kursu NAWA dla lektorów-cudzoziemców.

Akredytacja upoważnia do udziału w programach Agencji na realizację kursów w latach 2021-2023.

AKREDYTACJA NAWA - wyniki postępowania

Więcej informacji o postępowaniu akredytacyjnym tutaj

 

Zdjęcie na stronie głównej: ©burdun - stock.adobe.com 

Udostępnij