W czerwcu w Szkole Głównej Handlowej SGH w Warszawie odbyło się spotkanie doktorantów i kadry z University of Technology Sydney UTS, którzy przyjechali do Polski w ramach projektu realizowanego przez SGH będącego efektem uzyskania grantu w Programie PROM Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Spotkanie odbyło się w Ambasadzie Australii na zaproszenie Pana Ambasadora Paul’a Wojciechowski oraz Senior Trade Commissioner dla regionu Europy Centralnej, Rosji oraz CIS (Commonwealth of Independent States - Wspólnota Niepodległych Państw) Anthon’ego Weymouth’a.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele SGH w tym m.in. prorektor ds. nauki i zarządzania dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH oraz przedstawiciele strony australijskiej projektu - doktoranci i kadra akademicka, którzy na warszawskiej uczelni gościli na zajęciach z metodologii badań naukowych. Doktoranci prowadzą badania z zakresu modelowania komputerowego, ochrony środowiska, mediów społecznościowych i komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

W ramach projektu PROM SGH zaplanował mobilności mające na celu:

  • udział w warsztatach, kursach, szkoleniach i wizytach studyjnych,
  • dodatkowo udział w konferencjach, szkołach letnich oraz wyjazdy/przyjazdy w celu pozyskania materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego.

Łącznie w projekcie SGH weźmie udział 54 uczestników: 24 osoby przyjadą do Polski, a 30 skorzysta z mobilności wyjazdowej.

W ramach Projektu planowane jest pogłębienie współpracy SGH z Politechniką w Sydney (University of Technology Sydney), będącą jedną z najlepszych oraz największych uczelni w Australii. UTS znane jest z innowacyjnego modelu uczenia, wysokiej jakości badań oraz szerokiej współpracy z biznesem. W ramach Projektu zaplanowano, że największe znaczenie ma współpraca ze Szkołą Systemów, Zarządzania i Przywództwa (School of Systems, Management and Leadership) działającą w ramach Wydziału Inżynierii i Technik Informatycznych (Faculty of Engineering and Information Technology). Współpraca ma na celu dwustronną wymianę doktorantów i pracowników akademickich.

Dzięki projektowi nauczyciele akademiccy z SGH będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności promowania studentów oraz doktorantów poprzez uczestnictwo w Konsorcjum Doktorantów w roli doradców oraz mentorów dla doktorantów. Celem współpracy SGH i UTC jest poszerzenie i pogłębienie współpracy pomiędzy naukowcami z SGH i UTS, co powinno skutkować rozwojem ich umiejętności badawczych, a w dalszej perspektywie także wspólnymi projektami badawczymi. Ze względu na wysoką jakość oferty edukacyjnej na ostatnim stopniu kształcenia oraz szerokie spektrum oferowanych tematów w Projekcie zaplanowano pobyt w ramach szkół letnich na Uniwersytecie w Ljubljanie oraz w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji.

 

20190606 1749331

20190606 175043

 

© SGH

Udostępnij