Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. „Programy NAWA - kompas na drodze do umiędzynarodowienia”, której tematem przewodnim będą rozwiązania i dobre praktyki polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w podejmowaniu i rozwijaniu współpracy międzynarodowej.

Przedstawimy ofertę programów NAWA, dzięki którym można uzyskać finansowanie działań związanych z budowaniem międzynarodowych partnerstw, realizacją intensywnych międzynarodowych programów kształcenia oraz rozwojem zaplecza instytucjonalnego do przyjmowania
i obsługi osób z zagranicy.

Mamy również nadzieję, że dzięki zaprezentowanym przykładom zrealizowanych projektów oraz środowiskowej debacie uda nam się:

  • sformułować potrzeby polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w obszarze umiędzynarodowienia,
  • określić punkty krytyczne w planowaniu i osiąganiu synergii działań w kontekście dostępnych źródeł wsparcia/finansowania oraz wewnętrznych strategii umiędzynarodowienia danej instytucji;
  • zidentyfikować najczęstsze trudności i błędy w opracowywaniu projektów do naborów NAWA;
  • określić oczekiwania instytucji względem zasad wsparcia określonych w programach: Partnerstwa Strategiczne, Welcome to Poland, czy SPINAKER – Intensywne międzynarodowe programy kształcenia.

AGENDA KONFERENCJI:

10.00 –

10.15

Otwarcie i powitanie

dr Grażyna Żebrowska, Dyrektor

Rola NAWA w procesie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki, wybrane programy dla instytucji: Partnerstwa Strategiczne, Welcome to Poland, SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia

10.15 – 11.30

Prezentacja projektów finansowanych przez NAWA w kontekście strategii/ planu umiędzynarodowienia instytucji:

-        portfolio działań i projektów realizowanych przez instytucję

-        osiąganie synergii

1.      dr inż. Krzysztof Fijałkowski - Politechnika Częstochowska, Beneficjent Programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe edycja z roku 2018

 „Realizacja projektu - Bezpieczeństwo środowiskowe bioodpadów w gospodarce obiegu zamkniętego”

2.      Krzysztof Kafarski Dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą  - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Beneficjent programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe edycja z 2018 roku oraz SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia z roku 2020

„Projekty NAWA wiatrem w żagle umiędzynarodowienia UPWr”

3.      dr Wiesława Duży - Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Beneficjent programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe edycja z 2019 roku

 „O współpracy międzynarodowej w humanistyce na przykładzie projektu - Historyczna ontologia przestrzeni miejskiej”

4.      Paweł Urgacz - Akademia WSB, Beneficjent programu Welcome to Poland w dwóch edycjach z roku 2018 i 2019

„Cztery lata Akademii WSB z NAWA”

5.      Agata Dziekońska - Politechnika Białostocka, Beneficjent programu SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia z edycji 2020

„Współpraca międzynarodowa Politechniki Białostockiej”

6.      Karol Mojkowski - Kierownik Działu Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej, a także Koordynator Instytucjonalny YUFE w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Beneficjent programu Welcome to Poland i  SPINAKER– Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia z edycji 2020

Prezentacja filmu o Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

11.30 – 11.45

Przerwa

11.45 – 12.40

Prezentacja filmu o Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Programy NAWA na tle potrzeb instytucji oraz kierunków rozwoju umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki – debata środowiskowa.

1.      dr inż. Marek Polak  - Ekspert NAWA

2.      dr inż. Tomasz Perkowski  - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej; Ekspert NAWA

3.      prof. Bartosz Brożek – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

4.      dr Tomasz Maliszewski – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

5.      Marcin Witkowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

12:40 - 12.45

Podsumowanie konferencji

Katarzyna Aleksy – Dyrektor Biura Programów dla Instytucji, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Konferencja odbędzie się 26 października 2021 w Warszawie przy ulicy Chmielnej 73 w budynku VARSO, 1 piętro, sala Hall 1.

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 na spotkanie stacjonarne liczba miejsc jest ograniczona do 50 osób.

Rejestracja zakończona.

Pozostałych zainteresowanych zapraszamy do udziału w formule on line:

Link do rejestracji on-line:  TUTAJ 

Zapraszamy do udziału!

Udostępnij